Dan: 27. veljače 2018.

Izvještajna skupština

Na sjednici Izvršnog odbora PD “Naftaplin“ održanoj 9. siječnja 2018. godine donijeta je ODLUKA I. Saziva se Izvještajna Skupština PD “Naftaplin“ za 27. veljače 2018. (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Društva, Šubićeva 29. Predsjednica PD Naftaplin Ljerka Armano

Share
Read more