Mjesec: listopad 2022.

MARTINJE NA BILOGORI

MARTINJE NA BILOGORI – PLANINARSKI DOM KAMENITOVAC- Subota, 12.11.2022. Bilogora iako najniža najprostranija je hrvatska planina, skupina brežuljaka, humaka i gorskih glava. Zbog svog položaja između Drave i Save njezin…