Autor: picek

Naša afrika – sjećanje na kilimanjaro 1999.

Share
Read more

Izvještajna skupština

Na sjednici Izvršnog odbora PD “Naftaplin“ održanoj 9. siječnja 2018. godine donijeta je ODLUKA I. Saziva se Izvještajna Skupština PD “Naftaplin“ za 27. veljače 2018. (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Društva, Šubićeva 29. Predsjednica PD Naftaplin Ljerka Armano

Share
Read more

Slike sa Facebook profila

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1627873967516355&set=pcb.1401205416563848&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210107412154686&set=pcb.1379458585405198&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210105642470445&set=pcb.1379220928762297&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209791169488817&set=pcb.1341720755845648&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209584662606274&set=pcb.1315908235093567&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209516205014877&set=pcb.1307248369292887&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1051806581606845&set=pcb.1305219686162422&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209393051456115&set=pcb.1290399140977810&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206890445561932&set=pcb.1274408005910257&type=3&theater   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206746522203938&set=pcb.1255614021122989&type=3&theater        

Share
Read more