29.9.2018.       KOLOVRATSKE STIJENE (krampusov put) ; org. D.Armano/Munko

13-14.10.2018. VELEBIT – MALA PAKLENICA; org. Lj.Armano/Komerički
27-28.10.2018. BIJELE I SAMARSKE STIJENE; org. Armano/Čiš
Share

By