Na sjednici Izvršnog odbora PD “Naftaplin“ održanoj 9. siječnja 2018. godine donijeta je

ODLUKA

I. Saziva se Izvještajna Skupština PD “Naftaplin“ za 27. veljače 2018. (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Društva, Šubićeva 29.

Predsjednica PD Naftaplin

Ljerka Armano

Share

By picek