Knjiga standarda signalizacije na planinarskim putovima je dokument koji sadrži skup vizualnih oznaka, pravila i standardnih smjernica za obilježavanje i označavanje planinarskih putova na terenu. Planinarske oznake i putokazne ploče služe za usmjeravanje, obavješćivanje i vođenje planinara i drugih korisnika planinarskih putova.

Link na knjigu

Share

By picek