Obavijesti

Izborna skupština PD Naftaplin-a

održati će se 26.02.2019. u prostorijama Društva s početkom u 19 sati. 

Sve kandidature dostaviti tajnici do 19.02.2019.

 

Na sjednici Izvršnog odbora PD “Naftaplin“ održanoj 9. siječnja 2018. godine donijeta je

ODLUKA

I. Saziva se Izvještajna Skupština PD “Naftaplin“ za 27. veljače 2018. (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Društva, Šubićeva 29.

Predsjednica PD Naftaplin

Ljerka Armano

Share