Planinarski putovi

Pregled planinarskih putova

NazivOznakaDruštvoPlaninaDuljina (km)Vrijeme hoda (h:min)
JAVOR-ČEŠLJAKOVAČKI VIS101HPD Orahovica, OrahovicaPAPUK7.82:30Pregled 
JANKOVAC – IVAČKA GLAVA101HPD Bršljan-Jankovac, OsijekPAPUK6.12:15Pregled 
TROMEĐA-IVAČKA GLAVA101PD Mališćak, VelikaPAPUK2.91Pregled 
KNEŽEVE VODE-TROMEĐA-VRH PAPUK101HPD Bršljan-Jankovac, OsijekPAPUK31:00Pregled 
NOVO ZVEČEVO-KNEŽEVA VODA101PD Zanatlija, OsijekPAPUK113:45Pregled 
NOVO ZVEČEVO – MEĐA101PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK134:30Pregled 
MEĐA – PETROV VRH101PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK12.54:00Pregled 
PL.D.PETROV VRH-VELIKI JAVORNIK101PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK155:00Pregled 
ŠPANOVICA-GORNJI GRAHOVLJANI-CIGANOVO BRDO-VELIKI JAVORNIK101PD Psunj, PakracPAPUK6.92:15Pregled 
DARUVAR-PETROV VRH KROZ VINOGRADE102PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK9.83:10Pregled 
IZLETIŠTE TOPLICA-DOM PETROV VRH103PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK0:00Pregled 
IZLETIŠTE TOPLICA-PL.DOM PETROV VRH104PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK3.31:10Pregled 
SPOJNI PUT IZMEĐU 4 I 5104PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK1.50:30Pregled 
ŠKODINOVAC-DEBELO BRDO105PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK103:20Pregled 
ĐULOVAC-CRNI VRH106PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK3.32:30Pregled 
MEĐA-VRANI KAMEN109PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK7.52:30Pregled 
DOM LAPJAK-ČEŠLJKOVAČKI VIS110HPD Sokolovac, PožegaPAPUK6.72:15Pregled 
DOM LAPJAK-JANKOVAC111HPD Sokolovac, PožegaPAPUK8.73:00Pregled 
VELIKA – DUBOČANKA – PL.D. JANKOVAC112HPD Sokolovac, PožegaPAPUK7.52:30Pregled 
DUBOKA – TRIŠNJICA – ANTUNOVAC113HPD Sokolovac, PožegaPAPUK3.11:00Pregled 
SPOJNI PUT TRI KRUŠKE113HPD Sokolovac, PožegaPAPUK0.90:20Pregled 
SPOJNI PUT113HPD Sokolovac, PožegaPAPUK0.60:15Pregled 
SPOJNI PUT113HPD Sokolovac, PožegaPAPUK0.40:10Pregled 
ŠULEROV PUT114HPD Sokolovac, PožegaPAPUK1.50:45Pregled 
DUBOČANKA – TRI BORA115HPD Sokolovac, PožegaPAPUK1.50:45Pregled 
OMLADINSKA STAZA:VELIKA – KANIŠKA GLAVA116PD Mališćak, VelikaPAPUK5.82:00Pregled 
JEZERCE – MAJEROVE LIVADE (kroz Talijanski jarak)117HPD Sokolovac, PožegaPAPUK10:20Pregled 
KAMENOLOM TISICA – PL.K. TRIŠNJICA118HPD Sokolovac, PožegaPAPUK2.81:00Pregled 
KAMENOLOM TISICA – LOPARNA119HPD Sokolovac, PožegaPAPUK1.50:30Pregled 
JEZERCE – TROMEĐA120HPD Sokolovac, PožegaPAPUK1.20:20Pregled 
MAJEROVE LIVADE – PUT NA TROMEĐU121HPD Sokolovac, PožegaPAPUK1.60:30Pregled 
JEZERCE-NEVOLJAŠ122HPD Sokolovac, PožegaPAPUK10:20Pregled 
SPOJNI PUT DO ANĐINE BARAKE122HPD Sokolovac, PožegaPAPUK10:15Pregled 
ANĐINA BARAKA–KOPRIVNATO BRDO–IVAČKA GLAVA123PD Zanatlija, OsijekPAPUK2.20:45Pregled 
VELIKA -IZVOR VELIČANKE – ORAHOVA VODA124HPD Sokolovac, PožegaPAPUK5.62:00Pregled 
VELIKA-ORAHOVA VODA125PD Mališćak, VelikaPAPUK7.42:30Pregled 
VELIKA – TURJAK – PL.SKL. MALIŠČAK126PD Mališćak, VelikaPAPUK41:45Pregled 
SPOJNI PUT OD 25 DO 26 KOD PL.SKL. MALIŠČAK126PD Mališćak, VelikaPAPUK0.130:05Pregled 
SPOJNI PUT KOD PL.SKL.MALIŠĆAK126PD Mališćak, VelikaPAPUK0.40:20Pregled 
VELIKA – BABJA PEĆ127PD Mališćak, VelikaPAPUK3.11:00Pregled 
OD SOKOLINE PREKO GRADINE STAŽEMAN DO VRHA LIPOVCA128PD Mališćak, VelikaPAPUK1.20:45Pregled 
SLATINSKI DRENOVAC-PL.D.JANKOVAC129PD Zanatlija, OsijekPAPUK51:45Pregled 
PUT PREKO SOKOLINE130HPD Bršljan-Jankovac, OsijekPAPUK2.81:15Pregled 
SELO HUMLJANI – PL.D. JANKOVAC131HPD Bršljan-Jankovac, OsijekPAPUK16.34:30Pregled 
JUNGOVA STAZA132HPD Bršljan-Jankovac, OsijekPAPUK5.92:00Pregled 
IZVOR KOVAČICA-GREBEN KOVAČICA134PD Zanatlija, OsijekPAPUK1.30:30Pregled 
JANKOVAC – TALPE135PD Zanatlija, OsijekPAPUK1.80:40Pregled 
MIJAČI-SKRESINE136PD Psunj, PakracPAPUK9.83:15Pregled 
VOĆIN–MARKOV GROB–VELEBIT–STRAŽA (TOČAK)137PD Zanatlija, OsijekPAPUK7.93:15Pregled 
VOĆIN–RUPNICA–TOČAK-LOM138PD Zanatlija, OsijekPAPUK12.44:00Pregled 
ŠARENGLAVA–GUDNOGA–REITWEG-LOM139PD Zanatlija, OsijekPAPUK5.62:30Pregled 
JANKOVAC-TROMEĐA-ČEŠLJAKOVAČKI VIS140HPD Sokolovac, PožegaPAPUK5.31:45Pregled 
VELIKI JAVORNIK-IZVOR BUKOVA VODA-METLA-SKRESINE143PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK8.22:30Pregled 
STARO ZVEČEVO-VELIKA NEDIOKA-BALAČKO BRDO-SKRESINE144PD Petrov vrh, DaruvarPAPUK7.12:00Pregled 
NAŠICE-KOLARIŠTE202PD Krndija, NašiceKRNDIJA15.65:00Pregled 
NAŠICE-KRIŽANJE IZNAD CRNE KLADE203PD Krndija, NašiceKRNDIJA9.23:00Pregled 
LONDŽICA-PAULINOVAC204PD Krndija, NašiceKRNDIJA6.72:00Pregled 
STARI VODOVOD SEONA-KRIŽANJE ISPOD BEDEMGRADA205PD Krndija, NašiceKRNDIJA5.21:40Pregled 
DOBRA VODA – STAKLANA206PD Krndija, NašiceKRNDIJA5.71:45Pregled 
STAKLANA-KOTA 528207HPD Sunovrat, ĐurđenovacKRNDIJA41:20Pregled 
PLANIN.KUĆA TIVANOVO-PJESKOVI208HPD Sunovrat, ĐurđenovacKRNDIJA41:20Pregled 
PL.K. TIVANOVO-KRIŽANJE S PUTOM 208209HPD Sunovrat, ĐurđenovacKRNDIJA1.70:30Pregled 
BABINA VODA-RAVNO BRDO- PETROV VRH210HPD Sunovrat, ĐurđenovacKRNDIJA4.71:30Pregled 
TIVANOVO – SREDNJAK211HPD Sunovrat, ĐurđenovacKRNDIJA1.20:20Pregled 
FERIČANCI-SREDNJAK212HPD Sokol, FeričanciKRNDIJA4.61:15Pregled 
RAZBIJENO KOLO – PETROV VRH214HPD Sokol, FeričanciKRNDIJA2:15Pregled 
PREKO VRLETINE215PD Krndija, NašiceKRNDIJA5.11:40Pregled 
ŠAŠEVO – VRH JAVOR218HPD Orahovica, OrahovicaKRNDIJA1.50:30Pregled 
ŠAŠEVO-RASTOVA KOSA-VELIKE VINCINE219HPD Orahovica, OrahovicaKRNDIJA3.11:30Pregled 
KUTJEVO – DOBRA VODA220HPD Vidim, KutjevoKRNDIJA4.71:30Pregled 
KUTJEVO – TROMEĐA221HPD Vidim, KutjevoKRNDIJA9.43:15Pregled 
KUTJEVO-IZVOR222HPD Vidim, KutjevoKRNDIJA5.71:50Pregled 
LIPE – ROGIN KAMEN223HPD Vidim, KutjevoKRNDIJA0.60:10Pregled 
BOROVIK-VUČJE GLAVE230PD Đakovo, ĐakovoKRNDIJA7.82:15Pregled 
BOROVIK-VIGNJIŠTE231PD Đakovo, ĐakovoKRNDIJA7.42:15Pregled 
VIGNJIŠTE – LONDŽICA232PD Krndija, NašiceKRNDIJA6.82:15Pregled 
LONDŽICA-BEDEMGRAD233PD Krndija, NašiceKRNDIJA8.42:45Pregled 
LONČARSKI VIS – KOTA 528234PD Krndija, NašiceKRNDIJA4.21:20Pregled 
KOTA 528 – DOBRA VODA235PD Krndija, NašiceKRNDIJA3.21:00Pregled 
ORAHOVIČKO JEZERO-DUZLUK-MANASTIR-MEĐA236HPD Orahovica, OrahovicaKRNDIJA6.42:00Pregled 
ORAHOVIČKO JEZERO-RUŽICA GRAD-STARI GRAD- (X) SA SPP237HPD Orahovica, OrahovicaKRNDIJA3.91:30Pregled 
DOBRA VODA-PETROV VRH239HPD Sokol, FeričanciKRNDIJA4.21:30Pregled 
JAVORI-TROMEĐA -KAPAVAC240HPD Orahovica, OrahovicaKRNDIJA4.41:30Pregled 
PETROV VRH-KAPOVAC241HPD Orahovica, OrahovicaKRNDIJA4.21:30Pregled 
SELO ŠPANOVICA-OMANOVAC301PD Psunj, PakracPSUNJ11.74Pregled 
OMANOVAC-BREZOVO POLJE301PD Psunj, PakracPSUNJ10.24Pregled 
STRMAC-BREZOVO POLJE301HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ7.13:00Pregled 
BAĆIN DOL-STRMAC301HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ7.52:30Pregled 
FOKINA STAZA302PD Psunj, PakracPSUNJ7.32:45Pregled 
PAKRAC-KRIŽANJE S FOKINOM STAZOM303PD Psunj, PakracPSUNJ2.40:50Pregled 
TROMEĐA – PL.D. OMANOVAC304PD Psunj, PakracPSUNJ2.80:50Pregled 
CVIJINA STAZA305PD Lipa, LipikPSUNJ2.70:50Pregled 
UZ GREBEN OMANOVAC306PD Lipa, LipikPSUNJ3.11:00Pregled 
POTOK ROGOLJICA-PL.D. OMANOVAC preko Planinskog rta307PD Psunj, PakracPSUNJ3.71:15Pregled 
HAJDUČKA KOSA-PETKOVAČA-KAMENAC308PD Psunj, PakracPSUNJ4.31:30Pregled 
SELIŠCE NA HAJDUČKOJ KOSI-POTOK ROGOLJICA (PJESKAŠ)-BUKVIK309PD Psunj, PakracPSUNJ2.20:50Pregled 
JARUGE-SRNOLOV-MALI OŠTRENJAK-VELIKA POLJANA310PD Psunj, PakracPSUNJ4.11:30Pregled 
SKLONIŠTE TOČKICA-ZIDINE BIJELA STIJENA311PD Lipa, LipikPSUNJ8.22:30Pregled 
ŠEOVICA – PL.D. OMANOVAC312PD Lipa, LipikPSUNJ3.31:20Pregled 
GAJ-BEGOVAČA-IVANOVAC313PD Lipa, LipikPSUNJ83:30Pregled 
NOVA GRADIŠKA–RAVNI GAJ314HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ11.84:30Pregled 
IVANOVAC – DŽAKINA LIVADA315HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ51:15Pregled 
MUŠKI BUNAR – STRMAC316HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ104:00Pregled 
CRNA MLAKA-IZVOR DOBRA VODA317HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ1.70:30Pregled 
BREZOVO POLJE PREKO ŠIBNJAKA318HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ4.72:00Pregled 
GRADINSKI PUT319HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ3.62:00Pregled 
JASTREBINAČKI PUT320HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ4.52:15Pregled 
STRMAC-BJELOVAC-CRNA MLAKA321HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ4.72:00Pregled 
STRMAC–IVIČKA KOSA322HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ5.22:30Pregled 
KRNDIJSKI PUT323HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ21:00Pregled 
STRMAC – VELJINA GLAVA324HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ31:30Pregled 
STRMAC – KAPETANICA325HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ7.43:00Pregled 
ŽIROVNJAK-BREZOVO POLJE326PD Psunj, PakracPSUNJ82:15Pregled 
ŽIROVNJAK-IVANJSKI KRST-VODOSTAJ-STRNJIŠAK327PD Psunj, PakracPSUNJ7.42:45Pregled 
NOVSKA – NOVSKO BRDO južni put328PD Zmajevac, NovskaPSUNJ124:00Pregled 
NOVSKA – NOVSKO BRDO sjeverni put329PD Zmajevac, NovskaPSUNJ9.83:20Pregled 
LIPIK-SKLONIŠTE TOČKICA-BRDO330PD Lipa, LipikPSUNJ5.61:30Pregled 
IZVOR MARKOVAC331PD Psunj, PakracPSUNJ10:15Pregled 
IZVOR SIKILJEVAC-ZIDINE PL. DOMA JOSIP SVOBODA332PD Psunj, PakracPSUNJ0.260:07Pregled 
SPOJNI PUT ZA UČENIČKI IZVOR333HPD Strmac, Nova GradiškaPSUNJ10:50Pregled 
MIJAČI–JAVOROVICA-ŽIROVNJAK334PD Psunj, PakracPSUNJ9.23:00Pregled 
Orljava – Bučje – Sv. Martin Lovčić401PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA5.81:30Pregled 
BRODSKI DRENOVAC-PLJUSKARA401PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA144:00Pregled 
PLJUSKARA – PL. DOM ĐURO PILAR401PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA7.52Pregled 
PL.D. ĐURO PILAR-ČARDAK401PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA15.45:00Pregled 
ČARDAK-IZVOR BAZOVAC401HPD Tikvica, ŽupanjaDILJ GORA4.21:30Pregled 
IZVOR BAZOVAC-VRGANJ-NADSTREŠNICA SPEKTAR401HPD Grac, CernaDILJ GORA3.71:15Pregled 
NADSTREŠNICA SPEKTAR-VUČJE GLAVE401HPD Dirov brijeg, VinkovciDILJ GORA4.61:30Pregled 
SLAV. BROD – PL.D.ĐURO PILAR402PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA4.31:30Pregled 
Pljuskara- jezero Petnja – brdo Sokolovac403PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA82:15Pregled 
KOŠAREVAC-SV.PETKA404PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA0.90:20Pregled 
SEDLO IZMEĐU VRHA GRBAVKA I VIDAKOVOG BRDA-PAPA HRAST405PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA2.90:50Pregled 
PLANINARSKI PUT GARDUN Ist. Dilj406HPD Tikvica, ŽupanjaDILJ GORA9.83:15Pregled 
PLJUSKARA-SOVSKO JEZERO-ČARDAK407PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA207:00Pregled 
VRHOVINA-ČARDAK (Istočni Dilj)408HPD Dirov brijeg, VinkovciDILJ GORA6.62:00Pregled 
MATKOVIĆ MALA – KRIŽANJE SA 7 ZA SOVSKO JEZ.409PD Dilj gora, Slavonski BrodDILJ GORA2.30:45Pregled 
GARČIN-GRABOVAC (Istočni Dilj)410HPD Tikvica, ŽupanjaDILJ GORA72:15Pregled 
BUK – VRH DEGMAN411HPD Klikun, PleternicaDILJ GORA12.34:00Pregled 
PAPA HRAST – CINKOVAC413HPD Klikun, PleternicaDILJ GORA3.41:15Pregled 
BRODSKI DRENOVAC – UNKA – KASONJSKI VRH414PD Zanatlija, OsijekDILJ GORA5.71:30Pregled 
ĆOSIN MLIN – KASONJSKI VRH415PD Zanatlija, OsijekDILJ GORA6.11:30Pregled 
LOVČIĆ – KASONJSKI VRH416PD Zanatlija, OsijekDILJ GORA5.91:30Pregled 
ORIOVAC – KASONJSKI VRH417HPD Gojzerica, PožegaDILJ GORA30:45Pregled 
BAĆINDOL–KAPAVAC501HPD Strmac, Nova GradiškaBABJA I POŽEŠKA GORA10.63:30Pregled 
MAKSIMOV HRAST–KAPAVAC501HPD Strmac, Nova GradiškaBABJA I POŽEŠKA GORA5.32:30Pregled 
KLIKUN – MAKSIMOV HRAST501HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA154:00Pregled 
ORLJAVA – KLIKUN501HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA8.52:30Pregled 
VLADISOVO – MAKSIMOV HRAST502HPD Strmac, Nova GradiškaBABJA I POŽEŠKA GORA51:45Pregled 
BRESTOVAC – VRH KAMEN503HPD Sokolovac, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA62:00Pregled 
DOLAČKI GRAD504HPD Sokolovac, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA2.30:50Pregled 
POŽEGA – VRHOVAČKI GRAD505HPD Sokolovac, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA5.41:45Pregled 
MARTINJSKI PUT (2.DIO)506HPD Sokolovac, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA51:45Pregled 
NA VRH KOBILE507HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA0.90:15Pregled 
PLETERNICA – ŠABANOV ORAH508HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA114:00Pregled 
TROMEĐA – KLIKUN509HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA0:00Pregled 
KLAŠNICE – PRNJAVOR510HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA3.31:10Pregled 
VIŠKOVCI – TROMEĐA511HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA2.40:45Pregled 
STARCI – MAKSIMOV HRAST512HPD Strmac, Nova GradiškaBABJA I POŽEŠKA GORA4.81:30Pregled 
STARO PETROVO SELO-STARCI512HPD Strmac, Nova GradiškaBABJA I POŽEŠKA GORA2.70:50Pregled 
PILJANA – DOLAČKI GRAD513HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA1.40:30Pregled 
GORNJA VRBOVA – TROMEĐA514HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA10:20Pregled 
RATKOVICA – KLIKUN515HPD Klikun, PleternicaBABJA I POŽEŠKA GORA82:00Pregled 
ORLJAVA – STARA KAPELA – IZVOR SLATINA516PD Zanatlija, OsijekBABJA I POŽEŠKA GORA5.81:30Pregled 
ZAKORENJE – KAPAVAC517HPD Sokolovac, PožegaBABJA I POŽEŠKA GORA41:30Pregled 
LISKA601HPD Cibalia, VinkovciFRUŠKA GORA1:45Pregled 
VIDIKOVAC „BELJE“ – ĆUZAHEĐ620PD Zanatlija, OsijekBANSKA KOSA/BARANJA155:00Pregled 
ĆUZAHEĐ – TROJNAŠ621PD Zanatlija, OsijekBANSKA KOSA/BARANJA113:00Pregled 
ZMAJEVAC – BATINA (DARKOV PUT)622PD Zanatlija, OsijekBANSKA KOSA/BARANJA7.62:00Pregled 
POPOVAČA – PL.KUĆA MOSLAVAČKA SLATINA101HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA8.52:45Pregled 
Pl. K. MOSLAVAČKA SLATINA – JELENGRAD102HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA4.51:30Pregled 
PL.K. MOSLAVAČKA SLATINA – KRIŽANJE SA 102103HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA2.30:45Pregled 
KRIŽANJE POD JELENGRADOM – KOŠUTA GRAD104HPD Jelengrad, KutinaMOSLAVAČKA GORA41:20Pregled 
GORNJA JELENSKA – POD KOLOČENICOM106PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA1.80:45Pregled 
KRAJIŠKA KUTINICA – VIS107PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA2.21Pregled 
PODGARIĆ-GARIĆ GRAD108PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA1.30:30Pregled 
KOLOČENICA – GARIĆ GRAD109PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA6.42:10Pregled 
PUKLI KAMEN – VIS110PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA3.21:10Pregled 
JEZERO MIKLEUŠKA – VIS111PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA4.61:30Pregled 
JEZERO MIKLEUŠKA – KOLOČENICA112PD Yeti, KutinaMOSLAVAČKA GORA20:40Pregled 
IMANJE SALAJ–POLJANAK120HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA8.12:30Pregled 
POLJANAK-STARA STRAŽA121HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA1.90:40Pregled 
KOŠUTGRAD-PLETERAC122HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA61:50Pregled 
PLETERAC–MJESEC123HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA5.31:30Pregled 
JELEN-GRAD – MJESEC124HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA2.81:00Pregled 
PEŠUT–MJESEC125HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA92:45Pregled 
PRIJEVOJ BAZA–KALUĐEROV GROB126HPD Garjevica, ČazmaMOSLAVAČKA GORA3.30:50Pregled 
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1A201HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA6.62:10Pregled 
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1B201HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA41:20Pregled 
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1C201HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA5.31:50Pregled 
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1D201HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA3.31:10Pregled 
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1E201HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA6.22:00Pregled 
RASINJA ž.p.- PL.K. RUDI JURIĆ202HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA81:00Pregled 
KUNOVEC-SUBOTICA ž.p. – PODRAVSKA SUBOTICA203HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA2.80:50Pregled 
BREGI ž.p.-GLOGOVICA204HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA2.20:45Pregled 
SUBOTICA PODRAVSKA-PL-KUĆA RUDI JURIĆ205HPD Bilo, KoprivnicaBILOGORA2.81Pregled 
BILOGORSKIM STAZAMA206HPD Bilogora, BjelovarBILOGORA11.53:45Pregled 
BJELOVAR-PL.D. KAMENITOVAC207HPD Bilogora, BjelovarBILOGORA9.83:10Pregled 
VELIKO TROJSTVO-PL.D. KAMENITOVAC208HPD Bilogora, BjelovarBILOGORA3.41:10Pregled 
KRIŽANJE SA 6C – PL.D. KAMENITOVAC209HPD Bilogora, BjelovarBILOGORA0:00Pregled 
VIROVITIČKI VIDICI-kružni put220HPD Papuk, ViroviticaBILOGORA102:45Pregled 
VILINSKO OKO-kružni put221HPD Papuk, ViroviticaBILOGORA17.64:30Pregled 
NOVI MAROF-LJUBA VODA101HPD MIV, VaraždinKALNIK9.93:15Pregled 
DOM KALNIK-LJUBA VODA101PD Kalnik, KriževciKALNIK6.82:30Pregled 
PIŠĆANOVEC-KALNIK102HPD MIV, VaraždinKALNIK8.93:00Pregled 
LJUBELJ KALNIČKI-PECA-SPOJ SA 102103PD Kalnik, KriževciKALNIK4.11:20Pregled 
SVETIŠTE MBH–KRIŽANJE U ŠUMI GREGUROVEC104PD Kalnik, KriževciKALNIK1.70:45Pregled 
SUDOVEC-RIBELJ-UTVRDA ČANJEVO105PD Kalnik, KriževciKALNIK1.40:45Pregled 
KIPIŠĆE–LJUBA VODA106PD Kalnik, KriževciKALNIK4.82:00Pregled 
MOŽĐENEC-UTVRDA PAKA-KIPIŠĆE107PD Kalnik, KriževciKALNIK62:20Pregled 
UTVRDA ČANJEVO108PD Kalnik, KriževciKALNIK3.21:00Pregled 
STRNO REBRO-KIPIŠĆE109PD Kalnik, KriževciKALNIK1.40:30Pregled 
GORNJA RIJEKA–KLANAC ŠOKOT–KRIŽNI KAMEN–MALI KALNIK110PD Kalnik, KriževciKALNIK5.63:00Pregled 
GORNJA RIJEKA–MALI KALNIK-SPOJ NA 101111PD Kalnik, KriževciKALNIK4.31:30Pregled 
SVETI MARTIN VOJNOVEC – SPOJ SA 111112PD Kalnik, KriževciKALNIK1.40:30Pregled 
SV, PETAR OREHOVEC-KALNIK113PD Kalnik, KriževciKALNIK6.62:00Pregled 
VRAŽJI VRT114PD Kalnik, KriževciKALNIK0.50:15Pregled 
VUKOVEC-KALNIK115PD Kalnik, KriževciKALNIK5.21:30Pregled 
KRIŽEVCI-PLANINARSKI DOM KALNIK116PD Kalnik, KriževciKALNIK15.84:30Pregled 
VRANILAC SJEVERNI PRISTUP117PD Kalnik, KriževciKALNIK0.340:15Pregled 
VRANILAC JUŽNI PRISTUP117PD Kalnik, KriževciKALNIK0.90:30Pregled 
STAZA SEDAM ZUBI119PD Kalnik, KriževciKALNIK0.81Pregled 
PLANINARSKI DOM-VELIKA ŠPICA120PD Kalnik, KriževciKALNIK2.90:50Pregled 
BRAČEV VRH121PD Kalnik, KriževciKALNIK1.50:30Pregled 
RINKOV-ŠKRINJA122PD Kalnik, KriževciKALNIK1.50:50Pregled 
LUGARNICA VRATNO-DOM KALNIK123PD Kalnik, KriževciKALNIK4.41:30Pregled 
ODVOJAK OD PUTA 123-ŠKRINJA124PD Kalnik, KriževciKALNIK1.90:50Pregled 
SELO KALNIK-SPOJ S 124 ZA ŠKRINJU125PD Kalnik, KriževciKALNIK2.30:50Pregled 
KLANAC ĐUROVEC126PD Kalnik, KriževciKALNIK0.740:30Pregled 
POTOK KAMEŠNICA–DOM KALNIK127PD Kalnik, KriževciKALNIK3.11:20Pregled 
VRATNO-SPOJ SA STAZOM 103128PD Kalnik, KriževciKALNIK4.41:45Pregled 
APATOVEC-VRATNO129PD Kalnik, KriževciKALNIK6.92:30Pregled 
LUGARNICA VRATNO–SPOJ NA 137130PD Kalnik, KriževciKALNIK31:15Pregled 
VRATNO-PARTIZANSKE BOLNICE STUPE I GABRINOVEC131PD Kalnik, KriževciKALNIK5.41:50Pregled 
ŠUMA KOLENIK133PD Kalnik, KriževciKALNIK0.20:05Pregled 
LJUBELJ KALNIČKI-GABRINOVEC135PD Kalnik, KriževciKALNIK6.62:00Pregled 
APATOVEC-SEDLO136PD Kalnik, KriževciKALNIK4.21:30Pregled 
POTOK KAMEŠNICA-MRĐAKOVEC137PD Kalnik, KriževciKALNIK3.11:20Pregled 
APATOVEC-PL.KUĆA RUDI JURIĆ140PD Kalnik, KriževciKALNIK18.14:30Pregled 
FERATA “KOPRIVNIČKI SMJER NA KALNIKU”143HPD Bilo, KoprivnicaKALNIK0.060:15Pregled 
LIVADA ZDENCI-ZA VUKLEC147PD Kalnik, KriževciKALNIK1.10:15Pregled 
IVANČEKI-SPOJ NA 125 ZA ŠKRINJU149PD Kalnik, KriževciKALNIK0.80:20Pregled 
ĐUROVEC-VUKLEC150PD Kalnik, KriževciKALNIK0.70:25Pregled 
SELO KALNIK-VUKLEC152PD Kalnik, KriževciKALNIK1.20:30Pregled 
BELA GORICA–PEŠČENICA161PD Kalnik, KriževciKALNIK1.90:30Pregled 
ŠUMA HRUŠKOVEC162PD Kalnik, KriževciKALNIK1.70:40Pregled 
IZVOR OSLOVEC – PECA163PD Kalnik, KriževciKALNIK0.650:15Pregled 
SPOJNI PUT KROZ ŠUMU PEŠČENICA164PD Kalnik, KriževciKALNIK0.50:10Pregled 
VRANILAC ZAPADNIM GREBENOM169PD Kalnik, KriževciKALNIK10:30Pregled 
SPOJNI PUT: 115 I 169170PD Kalnik, KriževciKALNIK0.20:05Pregled 
VILINSKA STAZA (LEPOGLAVA – IVANČICA, VRH)203PK Ivanec, IvanecIVANČICA4.61:30Pregled 
LEPOGLAVA – ŠUMEC – IVANČICA, VRH204PD Pusti duh, LepoglavaIVANČICA9.62:45Pregled 
LOBOR (STARA PILANA) – SKALOVKA, VRH – IVANČICA, VRH205HPD Pusti Lobor, LoborIVANČICA4.11:15Pregled 
LOBOR (IZVORIŠTE) – PUSTI LOBOR – IVANČICA, VRH207HPD Pusti Lobor, LoborIVANČICA7.83:00Pregled 
LOBOR (CENTAR) – OŠTRCGRAD – IVANČICA, VRH208HPD Pusti Lobor, LoborIVANČICA4.31:30Pregled 
OBRŠJE – BELIGE209HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA1.70:30Pregled 
MARTINŠČINA – PK MAJER210HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA4.31:15Pregled 
PUŠINA – OSINEC211HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA2.60:45Pregled 
PUŠINA – BELIGE212HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA2.21:15Pregled 
BABIN ZUB – HANŽICA (SPOJNI PUT)213HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.50:10Pregled 
HANŽICA (SPOJNI PUT)214HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.50:10Pregled 
PK BELECGRAD – UZ BRANU – BELIGE215HPD Belecgrad, BelecIVANČICA1.60:45Pregled 
PK BELECGRAD – MINDŽALOVEC216HPD Belecgrad, BelecIVANČICA1.30:30Pregled 
OSINEC – STARI GRAD BELECGRAD217HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.50:15Pregled 
PK BELECGRAD – OSINEC218HPD Belecgrad, BelecIVANČICA10:20Pregled 
BELEC – PK BELECGRAD – BABIN ZUB – HANŽICA219HPD Belecgrad, BelecIVANČICA7.32:00Pregled 
BELEC – MINDŽALOVEC – HANŽICA – IVANČICA, VRH220HPD Belecgrad, BelecIVANČICA7.22:00Pregled 
BELEC – SAMBOLIĆI – PLANINICA221HPD Belecgrad, BelecIVANČICA5.71:30Pregled 
IVANEČKA PLANINARSKA OBILAZNICA (IPO)222PK Ivanec, IvanecIVANČICA18.56:00Pregled 
PRIGOREC – ŽGANO VINO – IVANČICA, VRH (CESTOM)223HPD Ivančica, IvanecIVANČICA8.52:30Pregled 
PRIGOREC – MRZLJAK – ČRNE MLAKE – IVANČICA, VRH224HPD Ivančica, IvanecIVANČICA3.41:45Pregled 
PRIGOREC – KONJ – IVANČICA, VRH225HPD Ivančica, IvanecIVANČICA2.31:30Pregled 
PRIGOREC – PREKRIŽJE – IVANČICA, VRH226HPD Ivančica, IvanecIVANČICA3.31:00Pregled 
HANŽICA – ŽIDOVINA227HPD Belecgrad, BelecIVANČICA1.40:30Pregled 
DONJA SELNICA – IVANŠČICA, VRH (ODVOJAK PREKO IZVORA)228HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA0.40:15Pregled 
DONJA SELNICA – IVANŠČICA, VRH229HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA5.51:30Pregled 
KONJŠČINA – DONJA SELNICA230HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA143:30Pregled 
DONJA SELNICA – IVANŠČICA, VRH (ODVOJAK)231HPD Gradina, KonjščinaIVANČICA0.80:30Pregled 
BELEC – SAMBOLIĆI – PLANINICA (ODVOJAK ZA PREKRIŽJE)232HPD Belecgrad, BelecIVANČICA20:45Pregled 
BELIGE (SPOJNI PUT 1)233HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.20:10Pregled 
BELIGE (SPOJNI PUT 2)234HPD Belecgrad, BelecIVANČICA0.30:15Pregled 
MINDŽALOVEC (SPOJNI PUT)235HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA0.60:10Pregled 
MILENGRAD – MALA IVANČICA (ISTOČNI DIO)239HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA1.50:30Pregled 
GRTOVEC – MILENGRAD – MALA IVANČICA (ZAPADNI DIO)240HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA6.11:30Pregled 
MILENGRAD – MRZLJAK241HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA3.81:30Pregled 
BELA – SELJANEČKI DOL – PD LUJČEKOVA HIŽA242PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA4.21:20Pregled 
VELIKA RAVEN – HAM243HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA0.70:20Pregled 
PD LUJČEKOVA HIŽA – HAM – MALA IVANČICA244HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA6.61:45Pregled 
PD LUJČEKOVA HIŽA – LK GLAVČICE – IVANŠČICA245HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA10.63:30Pregled 
BELSKI DOL – PD LUJČEKOVA HIŽA246HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA1.20:20Pregled 
BUDINŠČINA – TOPLIČICA – LK GLAVČICE249HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA3.91:00Pregled 
BUDINŠČINA – GOTALOVEC – POKOJEC250HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA61:30Pregled 
PUSTA BELA – PD LUJČEKOVA HIŽA253HPD Oštrc, ZlatarIVANČICA3.21:15Pregled 
BELA – PUSTA BELA – GRADINOVEC254PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA2.51:00Pregled 
PD LUJČEKOVA HIŽA – PK GREBENGRAD255HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA5.82:00Pregled 
PODRUTE – PŠENAC256HPD Sunovrat, VaraždinIVANČICA3.81:15Pregled 
ŽS PODRUTE – RUDSKI GOBEC257HPD Sunovrat, VaraždinIVANČICA3.61:15Pregled 
ŽS PODRUTE – KUZMIĆI258PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA31:00Pregled 
PODRUTE – PENJALIŠTE (SPOJNI PUT)259HPD Sunovrat, VaraždinIVANČICA10:15Pregled 
PK GREBENGRAD – ČEVO260PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA5.52:00Pregled 
VELIKI LUBENJAK (SPOJNI PUT)261PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA0.30:10Pregled 
KRUŠLJEVEC – PODEVČEVO – ČEVO262PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA61:40Pregled 
PODEVČEVO – ČEVO (KRAĆI PUT)263PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA1.30:50Pregled 
PODEVČEVO – ČEVO (SPOJNI PUT)264PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA0.70:15Pregled 
NOVI MAROF – PK GREBENGRAD265PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA5.62:15Pregled 
NOVI MAROF – PK GREBENGRAD (SPOJNI PUT)266PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA0.90:20Pregled 
MADŽAREVO – ZAVJETNI KRIŽ – PK GREBENGRAD267PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA2.40:45Pregled 
MADŽAREVO – PK GREBENGRAD – VELIKI LUBENJAK268HPD Milengrad, BudinščinaIVANČICA4.41:30Pregled 
MADŽAREVO – PK GREBENGRAD (KROZ TOPLIČICU)269PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA2.40:45Pregled 
TOPLIČICA – PK GREBENGRAD270PD Grebengrad – Novi Marof, Novi MarofIVANČICA0.50:10Pregled 
KRAPINA – RUDNIK – PLANINARSKA KUĆA301PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA4.31:45Pregled 
ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE ŽUTNICA – JELENSKE PEĆINE – PLANINARSKA KUĆA302PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA4.52:00Pregled 
PODGORA – SLON – GOLEŠ – GORJAK303PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA41:45Pregled 
PL.K. NA STRAHINJČICI – VRH SUŠEC304PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA1.40:45Pregled 
LOVAČKI DOM KRAPINA – VRH SUŠEC305PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA9.53:30Pregled 
PRIJEVOJ-VRH SEKOLJE306PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA1.50:30Pregled 
GORNJE JESENJE – PL.K. NA STRAHINJČICI307PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA41:30Pregled 
STRAHINJE – PODGORA (SPOJNI PUT)308PD Strahinjčica, KrapinaSTRAHINJČICA0.80:20Pregled 
PREGRADA – VRH KUNA GORE401HPD Kunagora, PregradaHRVATSKO ZAGORJE2.41:00Pregled 
IZVOR UZ A.C.PREGRADA-HUM NA SUTLI – KUNA GORA402HPD Kunagora, PregradaHRVATSKO ZAGORJE3.51:15Pregled 
KRIŽANJE NEDALEKO PL.K. – VELIKI TABOR403HPD Kunagora, PregradaHRVATSKO ZAGORJE134:30Pregled 
RESTORAN GREŠNA GORICA-KRIŽANJE ISPOD VELIKOG TABORA404HPD Kunagora, PregradaHRVATSKO ZAGORJE0.50:10Pregled 
HUŠNJAKOVO – SV. TRI KRALJA701PD Strahinjčica, KrapinaHRVATSKO ZAGORJE20:45Pregled 
GORNJE JESENJE-TRAKOŠČAN801PD Strahinjčica, KrapinaHRVATSKO ZAGORJE103:00Pregled 
GORNJE JESENJE-GORNJI MACELJ802PD Strahinjčica, KrapinaHRVATSKO ZAGORJE9.53:00Pregled 
KRAPINSKE TOPLICE-ZABOK1001PD Zagorske steze, ZabokHRVATSKO ZAGORJE14.505:00Pregled 
PODSUSED-KAMENI SVATI1HPD Zaprešić, ZaprešićMEDVEDNICA8.13:00Pregled 
PODSUSED-SUSEDGRAD-MAGLENJAK1HPD Zaprešić, ZaprešićMEDVEDNICA20:40Pregled 
KAMENI SVATI-GLAVICA1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA4.61:45Pregled 
SPOJNI PUT GLAVICA-PONIKVE (cestom)1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA10:20Pregled 
GLAVICA-GRAFIČAR1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA103:30Pregled 
GRAFIČAR-KRALJIČIN ZDENAC1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA2.50:50Pregled 
KRALJIČIN ZDENAC-SLJEME(VRH)1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA3.31:30Pregled 
SLJEME-PUNTIJARKA1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA3.41:15Pregled 
PUNTIJARKA-HORVATOVE STUBE-GORŠČICA1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA72:30Pregled 
GORŠČICA-VUGROVEC-ĐURĐEKOVEC1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA144:30Pregled 
HORVATOVE STUBE1PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA1.50:30Pregled 
BIZEK-GLAVICA2PD Kailaš, ZagrebMEDVEDNICA3.31:00Pregled 
KAMENOLOM-KRIŽEVŠČAK2PD Kailaš, ZagrebMEDVEDNICA1.90:40Pregled 
KAMENOLOM BIZEK-IZMEĐU VETERNICE I GLAVICE2PD Vrapče, ZagrebMEDVEDNICA1.50:30Pregled 
GORNJI STENJEVEC-DOM GLAVICA3HPD Stanko Kempny, ZagrebMEDVEDNICA1.50:40Pregled 
GORNJI STENJEVEC-ISPOD DOMA GLAVICA3HPD Stanko Kempny, ZagrebMEDVEDNICA1.30:25Pregled 
GORNJE VRAPČE-SLAP SOPOT-KRIŽANJE S 84PD Vrapče, ZagrebMEDVEDNICA5.62:00Pregled 
DO SLAPA DRUŽINEC4PD Vrapče, ZagrebMEDVEDNICA0.30:05Pregled 
GORNJE VRAPČE-PUT OD GLAVICE ZA KAMENE SVATE5PD Vrapče, ZagrebMEDVEDNICA5.22:00Pregled 
PONIKVE-PODBJELKA6PD Croatia Airlines, ZagrebMEDVEDNICA2.70:45Pregled 
JABLANOVEC-PL.K. KAMENI SVATI7PD Susedgrad, PodsusedMEDVEDNICA2.60:50Pregled 
IVANEC BISTRANSKI – OBRONAK BRDA ZAKIČNICE7PD Susedgrad, PodsusedMEDVEDNICA2.10:50Pregled 
PLAN.K. KAMENI SVATI – VIDIKOVAC KAMENI SVATI7PD Susedgrad, PodsusedMEDVEDNICA0.30:10Pregled 
LEŠČINA-DOM GRAFIČAR8PD Grafičar, ZagrebMEDVEDNICA6.41:45Pregled 
MIKULIĆI-DOM RISNJAK9PD Risnjak, ZagrebMEDVEDNICA3.81:00Pregled 
GORNJE VRAPČE-MIKULIČKA GORA10PD Vrapče, ZagrebMEDVEDNICA4.61:45Pregled 
GLOG-PUT RISNJAK/GRAFIČAR11HPK Vučje Bratstvo, ZagrebMEDVEDNICA2.51:00Pregled 
TUŠKANAC,DUBRAVKIN PUT-ŠESTINE12PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA5.11:30Pregled 
ŠESTINE-TOMISLAVOV DOM12PD Industrogradnja, ZagrebMEDVEDNICA6.31:45Pregled 
ŠESTINE-KRALJIČIN ZDENAC13PD Velika Gorica, Velika GoricaMEDVEDNICA3.21:00Pregled 
LEUSTEKOV PUT : GRAČANI-DOM ŽELJEZNIČAR14PD Šumar, ZagrebMEDVEDNICA6.32:15Pregled 
ADOLFOVAC-ISPOD GORNJE POSTAJE ŽIČARE15HPD Vihor, ZagrebMEDVEDNICA2.31:30Pregled 
DEVETI KOLOMETAR-RUŠEVSKI BREG16PD Šumar, ZagrebMEDVEDNICA3.71:15Pregled 
ŠUMAREV GROB-GORNJI MRZLJAK16HPD Zagreb-Matica, ZagrebMEDVEDNICA1.60:40Pregled 
RUŠEVSKI BREG-GORNJI MRZLJAK16PD Šumar, ZagrebMEDVEDNICA1.40:30Pregled 
PRIJE TUNELA-DO LEUSTEKOVOG PUTA17PK Hrvatskog liječničkog zbora, ZagrebMEDVEDNICA1.30:30Pregled 
DOLJE-PUNTIJARKA18HPD Zagreb-Matica, ZagrebMEDVEDNICA6.12:15Pregled 
PILANA BLIZNEC-PUNTIJARKA19HPD Zagreb-Matica, ZagrebMEDVEDNICA3.31:20Pregled 
BAČUN-NJIVICE20PD KBC Maksimir, ZagrebMEDVEDNICA3.11:15Pregled 
NJIVICE-NUNJKA20HPD Zanatlija, ZagrebMEDVEDNICA3.61:30Pregled 
DANJKA-BRDO PUNTIJARKA21HPD Zagreb-Matica, ZagrebMEDVEDNICA1.70:30Pregled 
SPOJNI PUT između 16 i 2121HPD Zagreb-Matica, ZagrebMEDVEDNICA0.80:20Pregled 
MARKUŠEVEC-IZNAD DONJEG MRZLJAKA22HPD Sveti Šimun, ZagrebMEDVEDNICA4.81:30Pregled 
GORNJA TRNAVA-MADŽAROV BREG23HPD Zanatlija, ZagrebMEDVEDNICA6.52:30Pregled 
SPOJNI PUT 1F i 2323HPD Zanatlija, ZagrebMEDVEDNICA0.330:10Pregled 
VIDOVEC-KRIŽNI HRAST24HPD Pečovje, ZagrebMEDVEDNICA4.21:30Pregled 
VIDOVEC-GORŠČICA25HPD Pečovje, ZagrebMEDVEDNICA5.12:00Pregled 
DOM GRAFIČAR-ČINOVNIČKO SEDLO26PD Grafičar, ZagrebMEDVEDNICA2.91:00Pregled 
ČINOVNIČKO SEDLO-GREBEN PRIJE HUNJKE26PD Naftaplin, ZagrebMEDVEDNICA20:45Pregled 
VIDOVEC-ROČIĆA SJENOKOŠE27PD Medveščak, ZagrebMEDVEDNICA5.12:00Pregled 
ČUČERJE-KOŠČEVIĆEV BREG28HPD Lipa, SesveteMEDVEDNICA8.12:45Pregled 
HUKMANI (ČUČERJE)-ROG29HPD Lipa, SesveteMEDVEDNICA4.31:30Pregled 
ČUČERJE-PULANA BRDO30PD INA Bjelolasica, ZagrebMEDVEDNICA3.61:15Pregled 
DONJA PLANINA-LIVADA POD VRHOM LIPA31HPD Lipa, SesveteMEDVEDNICA2.31:00Pregled 
ROG-VELIKA PEĆ32PDS Velebit, ZagrebMEDVEDNICA0.60:15Pregled 
ROČIĆA SJENOKOŠE-LAZ33HPD Lipa, SesveteMEDVEDNICA6.32:10Pregled 
SELO SLANI POTOK-TEPČINA ŠPICA34PD Industrogradnja, ZagrebMEDVEDNICA4.61:45Pregled 
SPOJNI PUT 1F I 3535HPD Pečovje, ZagrebMEDVEDNICA10:20Pregled 
PILANA BLIZNEC-BAČUNSKO SEDLO36HPD Zagreb-Matica, ZagrebMEDVEDNICA1.80:45Pregled 
DONJA STUBICA-KUĆA LOJZEKOV IZVOR37PD Stubičan, Donja StubicaMEDVEDNICA5.72:15Pregled 
ŠUMA TISOVAC-KULMERICA37PD Runolist, OroslavjeMEDVEDNICA2.40:45Pregled 
KAPELŠČAK-VELIKA ČREŠNJA38PD Stubaki, Stubičke TopliceMEDVEDNICA8.22:45Pregled 
STUBIČKE TOPLICE-ČINOVNIČKO SEDLO39HPD Željezničar, ZagrebMEDVEDNICA11.54:30Pregled 
ŽENSKO SEDLO-KOD KRIŽA40UP Dalekovod, ZagrebMEDVEDNICA62:15Pregled 
SRNEC-BISTRANSKO SEDLO41PD Ericsson Nikola Tesla, ZagrebMEDVEDNICA7.62:15Pregled 
GORNJA BISTRA-ČINOVNIČKO SEDLO42PD Ericsson Nikola Tesla, ZagrebMEDVEDNICA5.42:00Pregled 
SPOJNI PUT 39 I 26B, 1F43HPD Zanatlija, ZagrebMEDVEDNICA0.80:20Pregled 
PL.K.HUNJKA-TOMISLAVOV DOM44HPD Zanatlija, ZagrebMEDVEDNICA3.31:15Pregled 
SELO VRH (LAZ)-ZELINA47PD HP i HT Sljeme, ZagrebMEDVEDNICA16.45:00Pregled 
KRALJEV HRAST-KOZELIN47HPD Pečovje, ZagrebMEDVEDNICA0.940:25Pregled 
KRALJIČIN ZDENAC-BRDO CER48PD Velika Gorica, Velika GoricaMEDVEDNICA2.21:00Pregled 
KRALJEV VRH-ERBEROV PUT49PK Hrvatskog liječničkog zbora, ZagrebMEDVEDNICA6.72:30Pregled 
MIKULIĆI-VELIKI PLAZUR50HPD Kapela, ZagrebMEDVEDNICA3.11:10Pregled 
HPD-ov PUT: ŠESTINE-VRH SLJEME52HPD Pliva, ZagrebMEDVEDNICA62:15Pregled 
SPOJNI PUT 52 I 5552HPD Pliva, ZagrebMEDVEDNICA0.40:10Pregled 
GORNJE ČUČERJE-LOVAČKI DOM NA VEJALNICI53HPD Lipa, SesveteMEDVEDNICA2.31:00Pregled 
GORNJE VRAPČE-RISNJAK54PD Panj, ZagrebMEDVEDNICA4.21:30Pregled 
LIJEČNIČKI PUT: GRAČANI-BRESTOVAC55PK Hrvatskog liječničkog zbora, ZagrebMEDVEDNICA5.42:30Pregled 
SPOJNI PUT OD 55 DO 5555PK Hrvatskog liječničkog zbora, ZagrebMEDVEDNICA1.60:45Pregled 
MARKUŠEVEC-VIDOVEC56HPD Stanko Kempny, ZagrebMEDVEDNICA3.41:15Pregled 
GRAČANI-SPOJ NA PUT KRALJEVEC SLJEME57PK Hrvatskog liječničkog zbora, ZagrebMEDVEDNICA4.31:30Pregled 
SESVETE-SPOJ NA PUT IZMEĐU GORANCA I ČUČERJA58HPD Lipa, SesveteMEDVEDNICA103:30Pregled 
DOTRŠČINA-MARKUŠEVEČKA CESTA59PD KBC Maksimir, ZagrebMEDVEDNICA4.11:30Pregled 
BLAGUŠA-GROHOT VRH60HPD Blagus, KašinaMEDVEDNICA3.71:30Pregled 
BLAGUŠA-GROHOT KUĆA61HPD Blagus, KašinaMEDVEDNICA3.81:30Pregled 
CESTA MARIJA BISTRICA/LAZ-GROHOT62HPD Blagus, KašinaMEDVEDNICA3.41:15Pregled 
PODGORJE BISTRIČKO,KAPELA SV.LADISLAVA-KUŠTI63PD Grohot, Marija BistricaMEDVEDNICA4.21:30Pregled 
KUŠTI-TEPČINA ŠPICA63HPD Stanko Kempny, ZagrebMEDVEDNICA6.62:15Pregled 
SPOJNI PUT GORNJA KAŠINA-LAZ – BLAGUŠINA64HPD Blagus, KašinaMEDVEDNICA3.51:30Pregled 
MARIJA BISTRICA – LAZ BISTRIČKI65PD Grohot, Marija BistricaMEDVEDNICA6.31:45Pregled 
MARIJA BISTRICA-PODGORJE-LAZ66PD Grohot, Marija BistricaMEDVEDNICA4.61:45Pregled 
PODGORJE BISTRIČKO-KLADEŠČICA67PD Grohot, Marija BistricaMEDVEDNICA7.22:45Pregled 
POLJANICA BISTRANSKA-LAPORJE68UP Dalekovod, ZagrebMEDVEDNICA3.11:15Pregled 
MARKUŠEVEC-HUNJKA69HPD Sveti Šimun, ZagrebMEDVEDNICA7.32:30Pregled 
MARKUŠEVEC-JORDANIĆI70HPD Sveti Šimun, ZagrebMEDVEDNICA1.80:30Pregled 
ZELINA-KLADEŠĆICA71PD Izvor, Sveti Ivan ZelinaMEDVEDNICA7.82:30Pregled 
MORAVČE-IZVOR ZDENČAC72HPD Pečovje, ZagrebMEDVEDNICA5.41:45Pregled 
SAMOBOR – OKIĆ1HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE8.432:30Pregled 
SVETA NEDELJA – OKIĆ2PD Pinklec, Sveta NedeljaSAMOBORSKO GORJE13.974:30Pregled 
SV. MARTIN – OKIĆ4HPD Kapela, ZagrebSAMOBORSKO GORJE3.461:15Pregled 
RUDE – PLEŠIVICA5HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE3.731:40Pregled 
BUKOVJE – POLJANICE6HPD Zagreb-Matica, ZagrebSAMOBORSKO GORJE1.110:20Pregled 
GORNJE RUDE – POLJANICE7HPD Zagreb-Matica, ZagrebSAMOBORSKO GORJE3.771:40Pregled 
NOVO SELO – OKIĆ8HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE1.970:45Pregled 
POPOV DOL – PLEŠIVICA9HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE3.211:50Pregled 
BREZNIK PLEŠIVIČKI – POLJANICE10HPD Zagreb-Matica, ZagrebSAMOBORSKO GORJE8.923:00Pregled 
STAZA NA OKIĆ-GRAD11HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE0.370:15Pregled 
OKIĆ – PLEŠIVICA12PD Pinklec, Sveta NedeljaSAMOBORSKO GORJE2.220:40Pregled 
ŽOHAROV KLINČANI PUT13HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE0.350:30Pregled 
POLJANICE – PLEŠIVICA14HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE1.140:40Pregled 
POLJANICE – GAJEV KAMEN (OKOLNI PUT)15HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE0.880:25Pregled 
POLJANICE – GAJEV KAMEN (GREBENOM)16HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE1.070:30Pregled 
DRAGOJLINA STAZA17HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE0.210:30Pregled 
STRMA STAZA POPOVDOLSKA PEĆINA18HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE0.310:30Pregled 
SPOJNI PUT 13 i 1719HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE0.090:05Pregled 
SAMOBOR – VELIKI DOL21HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE7.062:00Pregled 
RUDE – VELIKI ČRNEC – POZORIN22HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE3.311:40Pregled 
SMEROVIŠĆE – VELIKI DOL23HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE2.150:45Pregled 
SPOJNI PUT 26 i 22 (SEDLO ISPOD VELIKOG ČRNCA)24HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE0.430:15Pregled 
ŠOIĆEVA KUĆA – VELIKI DOL / OŠTRC25HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE2.911:00Pregled 
RUDE – VELIKI DOL26HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE2.570:50Pregled 
VELIKI DOL – OŠTRC27HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE1.290:20Pregled 
RUDE – OŠTRC28HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE1.891:00Pregled 
VELIKI DOL – OŠTRC (HOFMANOV PUT)30HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE1.090:30Pregled 
ŠOIĆEVA KUĆA – LIPOVEC GRAD – (X) s putom 3331HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE2.551:20Pregled 
BRASLOVJE – OŠTRC32HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE1.481:00Pregled 
PREKRIŽJE – OŠTRC33HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE3.71:15Pregled 
POLJANICE – BELI BREG34HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE3.581:10Pregled 
SOPOTI – STRAŽNIK35HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE1.651:00Pregled 
BELI BREG – VELIKA VRATA (36A)36HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE2.040:40Pregled 
PRESEKA – BELI BREG (36B)36HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE1.070:20Pregled 
DOM OŠTRC – VRH OŠTRC37HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE0.270:10Pregled 
SPOJNI PUT 33 i 36B38HPD Željezničar, ZagrebSAMOBORSKO GORJE0.470:10Pregled 
SAMOBOR – GRGOSOVA ŠPILJA41HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE4.141:15Pregled 
SAMOBOR (HAMOR) – SLANI DOL42HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE4.211:30Pregled 
SPOJNI PUT 54 i 5743HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE0.370:10Pregled 
SMEROVIŠĆE – SLANI DOL44HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE1.650:45Pregled 
GRGOSOVA ŠPILJA – SLANI DOL45HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE6.652:00Pregled 
SLANI DOL – GOSTINJAC SV. BERNARD46Sveti Bernard, SamoborSAMOBORSKO GORJE4.6301:30Pregled 
SMEROVIŠĆE – CERINSKI VIR – DO PUTA 5747HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE3.62:00Pregled 
ŠOIĆEVA KUĆA – JAPETIĆ48HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE4.391:30Pregled 
SLANI DOL – NORŠIĆ SELO49HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE6.552:15Pregled 
ŠOIĆEVA KUĆA – VELIKA VRATA (50A)50HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE2.310:50Pregled 
VELIKA VRATA – ŽITNICA (50B)50HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE1.130:40Pregled 
JASTREBARSKO – ŽITNICA51HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE9.132:45Pregled 
KORETIĆI – JARUŠJE52PK Scout, SamoborSAMOBORSKO GORJE5.882:15Pregled 
IVANČIĆI – ŽITNICA53HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE2.581:30Pregled 
DRAGONOŠ – KATIN KRČ54HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE1.90:30Pregled 
DRAGA – ŽITNICA55HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE3.911:30Pregled 
ŽITNICA – JAPETIĆ56HPD Jastrebarsko, JastrebarskoSAMOBORSKO GORJE1.070:20Pregled 
ŠOIĆEVA KUĆA – SV. BERNARD57Sveti Bernard, SamoborSAMOBORSKO GORJE3.51:00Pregled 
DRAGONOŠ – ZEČAK58PK Scout, SamoborSAMOBORSKO GORJE5.832:30Pregled 
VELIKI LOVNIK59Sveti Bernard, SamoborSAMOBORSKO GORJE0.830:20Pregled 
NOŠIĆ SELO – DRAGONOŠ60HPD Japetić, SamoborSAMOBORSKO GORJE3.91:15Pregled 
GRDANJCI – VIŠNJEVEC – KRIŽIĆ61HPD Pliva, ZagrebSAMOBORSKO GORJE5.911:45Pregled 
GRDANJCI – NORŠIĆ SELO62PK Scout, SamoborSAMOBORSKO GORJE7.162:30Pregled 
OSREDEK – BEDER64PK Scout, SamoborSAMOBORSKO GORJE6.932:30Pregled 
KORETIĆI – NORŠIĆ SELO65PK Scout, SamoborSAMOBORSKO GORJE2.411:00Pregled 
NORŠIĆ SELO – N. PLEŠIVICA67PK Scout, SamoborSAMOBORSKO GORJE1.490:20Pregled 
OSREDEK (GLAŽUTA) – KRAVLJAK1HPD Vihor, ZagrebŽUMBERAČKA GORA3.41:30Pregled 
OSREDEK (GLAŽUTA) – STOJDRAGA2PK Scout, SamoborŽUMBERAČKA GORA1.71:00Pregled 
KRAVLJAK – POKLEK3HPD Vihor, ZagrebŽUMBERAČKA GORA31:00Pregled 
KRAVLJAK – STOJDRAGA4PK Scout, SamoborŽUMBERAČKA GORA3.21:00Pregled 
KORETIĆI – KRAVLJAK5PK Scout, SamoborŽUMBERAČKA GORA3.31:00Pregled 
KORETIĆI – POKLEK6PK Scout, SamoborŽUMBERAČKA GORA6.92:30Pregled 
KORETIĆI – GORNJA VAS7PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA8.72:40Pregled 
ŠIMRAKI – ZEČAK8PK Scout, SamoborŽUMBERAČKA GORA5.11:30Pregled 
VIŠOŠEVIĆ MLIN – LA VERNA11HPD Jastrebarsko, JastrebarskoŽUMBERAČKA GORA3.21:30Pregled 
SLAVETIĆ – TIHOČAJ13PD Sveti Rok, Sv. NedeljaŽUMBERAČKA GORA72:00Pregled 
VRANJAČKI SLAP – TIHOČAJ14PD Sveti Rok, Sv. NedeljaŽUMBERAČKA GORA102:30Pregled 
TIHOČAJ-ZEČAK15HPD Jastrebarsko, JastrebarskoŽUMBERAČKA GORA1.20:30Pregled 
SLAP BRISALO – ZEČAK16HPD Jastrebarsko, JastrebarskoŽUMBERAČKA GORA6.82:40Pregled 
MEDVEN DRAGA – BRISALO17HPD Jastrebarsko, JastrebarskoŽUMBERAČKA GORA72:00Pregled 
BRISALO – KALJE18HPD Stupnik, Gornji StupnikŽUMBERAČKA GORA5.62:00Pregled 
HARTJE – NOVI GRAD ŽUMBERAK19HPD Japetić, SamoborŽUMBERAČKA GORA2.71:00Pregled 
NOVI GRAD ŽUMBERAK – JEČMIŠTE20HPD Japetić, SamoborŽUMBERAČKA GORA6.82:45Pregled 
GORNJA VAS – JEČMIŠTE21PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA4.81:45Pregled 
VODICE – JEČMIŠTE23PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA4.31:30Pregled 
SOŠICE – VODICE24PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA2.10:45Pregled 
SOŠICE – BOIĆI – SV. GERA26PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA8.12:30Pregled 
VODICE – BOLJARA27PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA2.20:45Pregled 
SLAP SOPOT – PLIJEŠ28PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA3.61:20Pregled 
VODICE – MALIČEV KRČ29PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA7.42:00Pregled 
ODVOJAK NA KOTU 100630PD Ericsson Nikola Tesla, ZagrebŽUMBERAČKA GORA0.220:10Pregled 
SOŠICE – SEKULIĆI31PD Sveti Rok, Sv. NedeljaŽUMBERAČKA GORA7.92:15Pregled 
SEKULIĆI – SV. GERA32HPD Bregana, BreganaŽUMBERAČKA GORA5.51:30Pregled 
SOPOTE – SLAP SOPOT37PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA0.550:15Pregled 
SLAP SOPOT – SOPOTSKE PLANINE38PD Dubovac, KarlovacŽUMBERAČKA GORA10:30Pregled 
KARLOVAC – KALVARIJA101PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN4.11:30Pregled 
BUDIM-VUČJAK102PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.80:45Pregled 
MALA JELSA – KALVARIJA103PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.80:30Pregled 
STATIVE – PL.D. ZVONIMIR PLEVNIK104PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.20:50Pregled 
KOZJAČA-PL.D. ZVONIMIR PLEVNIK105PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.91:15Pregled 
MRZLO POLJE-STATIVE106HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN11.13:00Pregled 
PUT IZ MOKRICA107HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN1.20:30Pregled 
GORNJA ŠVARČA-KOZJAČA108HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN1.80:30Pregled 
GORNJA ŠVARČA-KOZJAČA109HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN2.60:50Pregled 
PUT IZ DONJE ŠVARČE109HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.70:15Pregled 
STATIVE-VRH VODENICE110PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN4:30Pregled 
BRLOG-VRLOVKA-VODENICA112PD Vrlovka, KamanjeKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN9.33:00Pregled 
OZALJ – VODENICA113PD Dubovac, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN2:00Pregled 
DONJE POKUPLJE-PL.K. IVANOVA HIŽA114HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN5.71:45Pregled 
SPOJNI PUT OD 14 DO 17114HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.90:15Pregled 
GORNJE POKUPLJE-KRIŽANJE SA 14115HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN1.90:40Pregled 
DO UŠĆA DOBRE115HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0:15Pregled 
MAHIČNO-PRISELCI116HPD Vinica, Duga ResaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.51:30Pregled 
STATIVE-PL.K.IVANOVA HIŽA117HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN6.72:15Pregled 
MRZLO POLJE – VINICA118HPD Vinica, Duga ResaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.41:30Pregled 
DUGA RESA – VINICA119HPD Vinica, Duga ResaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.11:15Pregled 
BEL. POLJICE – VINICA120HPD Vinica, Duga ResaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN2.71:00Pregled 
CESTA DUGA RESA/BELAJSKE POLJICE – MARTINŠĆAK121HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN5.11:45Pregled 
GORNJI VELEMERIĆ – MARTINŠĆAK122HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0:30Pregled 
CEROVAC VUKMANIČKI – KRIŽANJE POD VRHOM MARTINŠĆAKA123HPD Martinščak, KarlovacKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.11:15Pregled 
PETRINJA – vrh CEPELIŠ201HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN8.93:15Pregled 
PUT CESTOM ZA V. CEPELIŠ201HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.90:15Pregled 
HRASTOVICA – PALJEVINA – vrh CEPELIŠ202HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN4.21:30Pregled 
HRASTOVICA – VODOVOD – vrh CEPELIŠ203HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN2.21:00Pregled 
PUT NA GRADINU STARU HRASTOVICU204HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN1.60:30Pregled 
SPOJNI PUT PREKO CRKVICE SV.DUHA204HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.70:15Pregled 
GORNJA BAČUGA – vrh CEPELIŠ205HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN1.60:40Pregled 
SPOJNI PUT VIDIKOVAC – KRIŽANJE205HPD Zrin, PetrinjaKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.390:10Pregled 
MULJAVA – MAGARČEVAC301PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN7.33:00Pregled 
MULJAVA-VELEBIT-MAGARČEVAC302PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.91:30Pregled 
MULJAVA – MALI PETROVAC303PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.41:30Pregled 
PUT ZA KRALJEV GROB303PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.50:15Pregled 
MULJAVA – RIMSKI PUT304PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN0.50:15Pregled 
V. PETROVAC – KRALJEV GROB – MALI PETROVAC – KRIŽANJE IZNAD V. VELEBITA305PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN4.22:00Pregled 
GVOZD – VELIKI PETROVAC306PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUNPregled 
KAMENICA – ČAVIĆ BRDO307PD Šumar, ZagrebKARLOVAČKO PODRUČJE, BANOVINA I KORDUN3.81:15Pregled 
OGULIN – PUŠKARIĆI – KLEK101HPD Klek, OgulinKLEK8.62:45Pregled 
OGULIN (VUČIĆ SELO) – KNEJA – KLEK102HPD Klek, OgulinKLEK5.21:45Pregled 
BJELSKO-KLEK103HPD Klek, OgulinKLEK2.81:30Pregled 
JASENAK-MUSULINSKI POTOK-BJELSKO104HPD Zagreb-Matica, ZagrebKLEK11.94:00Pregled 
KAMAČNIK – KLEK105HPD Zagreb-Matica, ZagrebKLEK20.45:30Pregled 
HRELJIN OGULINSKI – VITUNJ – KLEK106HPD Zagreb-Matica, ZagrebKLEK3.61:30Pregled 
STOŽAC108HPD Klek, OgulinKLEK1.10:30Pregled 
MRKOPALJ-ČELIMBAŠA201HPD Bijele stijene, MrkopaljBJELOLASICA1.700:45Pregled 
TUK-ČELIMBAŠA202HPD Zagreb-Matica, ZagrebBJELOLASICA2.91:00Pregled 
TUK-JANJČARICA-BJELOLASICA203HPD Bijele stijene, MrkopaljBJELOLASICA8.53:00Pregled 
MATIĆ POLJANA -MAJ VRH – ČELIMBAŠA204HPD Bijele stijene, MrkopaljBJELOLASICA4.82:00Pregled 
MATIĆ POLJANA – BEGOVO RAZDOLJE205PD Višnjevica, Ravna GoraBJELOLASICA2.91:00Pregled 
PLANA – JANJČARICA206BJELOLASICA2.31:00Pregled 
ODVOJAK ZA pl. skl. “J. MIHELČIĆ”207PD INA Bjelolasica, ZagrebBJELOLASICA0.80:20Pregled 
BEGOVO RAZDOLJE – VRBOVSKA POLJANA208PD Višnjevica, Ravna GoraBJELOLASICA61:45Pregled 
VELIKA VIŠNJEVICA – ŽUTA POLJANA – BJELOLASICA209PD Višnjevica, Ravna GoraBJELOLASICA7.43:00Pregled 
GOMIRKOVICA-KULA, grebenska staza210HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaBJELOLASICA2.61:30Pregled 
VRELO – BJELOLASICA211HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaBJELOLASICA73:00Pregled 
VELIKA VRATA – PLANČICA – GOMIRKOVICA212HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, PožegaBJELOLASICA3.71:30Pregled 
SAMARSKE STIJENE – BJELOLASICA301HPD Vihor, ZagrebSAMARSKE STIJENE6.83:00Pregled 
13 KM – RATKOVO SKLONIŠTE302PDS Velebit, ZagrebSAMARSKE STIJENE1.40:30Pregled 
13 km – SAMARSKE STIJENE po MPP303HPD Bijele stijene, MrkopaljSAMARSKE STIJENE1.10:40Pregled 
SAMARSKE STIJENE OD RATKOVA SKLONIŠTA304HPD Vihor, ZagrebSAMARSKE STIJENE10:45Pregled 
MRKOPALJSKI PLANINARSKI PUT – zapadna skupina305HPD Bijele stijene, MrkopaljSAMARSKE STIJENE2.33:30Pregled 
MRKOPALJSKI PLANINARSKI PUT – južna skupina306HPD Bijele stijene, MrkopaljSAMARSKE STIJENE3.76:00Pregled 
SAMARSKE STIJENE – BIJELE STIJENE, Vihoraški put401HPD Vihor, ZagrebBIJELE STIJENE3.13:30Pregled 
AČKOVA DOLINA402HPD Vihor, ZagrebBIJELE STIJENE1.21:00Pregled 
VELIKA VRATA – BIJELE STIJENE403HPD Kapela, ZagrebBIJELE STIJENE1.81:15Pregled 
BIJELE STIJENE – VELIKA JAVORNICA404HPD Kapela, ZagrebBIJELE STIJENE2.61:30Pregled 
STALAK – VELIKA JAVORNICA405HPD Kapela, ZagrebBIJELE STIJENE5.53:00Pregled 
KAMAČNIK – BIJELA KOSA501HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio5.92:30Pregled 
RAVNA GORA – JAVOROVA KOSA601PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio2.30:45Pregled 
RAVNA GORA -PONOR POD KOSICOM – KICLJEV VRH602PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio5.82.30Pregled 
KICLJEV VRH – VIJENAC603PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio4.31:30Pregled 
VIJENAC – JAVOROVA KOSA604PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio31:15Pregled 
STARA SUŠICA – JAVOROVA KOSA605PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio2.51:00Pregled 
STARA SUŠICA – TURMIN701PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio3.42:30Pregled 
LOKANDA – TURMIN702PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio8.93:00Pregled 
LOKANDA – VELIKA VIŠNJEVICA801PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio2.41:30Pregled 
BEGOVO RAZDOLJE – VELIKA VIŠNJEVICA802PD Višnjevica, Ravna GoraGORSKI KOTAR južni dio4.72:00Pregled 
STALAK – KOLOVRATSKE STIJENE901HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio9.33:00Pregled 
KOLOVRATSKE STIJENE – grebenski Krampusov put902HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio2.91:30Pregled 
VINIŠTE – KOLOVRATSKE STIJENE903HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio9.23:00Pregled 
KLENOVICA – VINIŠTE904HPD Kapela, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio2.31:00Pregled 
KAPELSKI PLANINARSKI PUT, PRILAZ IZ LUKE KRMPOTSKE906PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio0.90:15Pregled 
ČRNI VRH IZ PRAVCA LUKE KRMPOTSKE907PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio1.30:45Pregled 
CRIKVENICA – GRADINA BADANJ – GRIŽANE1001PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio5.92:00Pregled 
GRIŽANE – ZAGRADSKI VRH1002PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio9.53:30Pregled 
RAVNO – ZAGRADSKI VRH1003PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio2.81:00Pregled 
ZAGRADSKI VRH, strma kratica1004PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio0.600:20Pregled 
BRIBIR – pl. kuća KURIN1005PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio62.15Pregled 
KURIN, pl. k. – ZAGRADSKI VRH1006PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00Pregled 
DRENIN1007PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio0.80:30Pregled 
GRADINA BADANJ – KAVRANOVA STEN – SOPALJ1008PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio8.72:15Pregled 
TRIBALJ – SOPALJ1009PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio2.11:00Pregled 
BREZE – VELIKI RUJNIK1015PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio2.21:00Pregled 
RAVNO – VIŠEVICA1101PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio5.52.30Pregled 
RAVNO – STRILEŽ1102PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio5.32:00Pregled 
BITORAJ – VIŠEVICA1103HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio6.93:00Pregled 
LIČ – VIŠEVICA1104HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio9.63:45Pregled 
STRILEŽ IZ PRAVCA VIŠEVICE1105PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio1.30:30Pregled 
VRATA-BURNI BITORAJ1201PD Pljusak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio7.22:30Pregled 
ČELIMBAŠA – BITORAJ1202HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio10.94:00Pregled 
SUNGER – BRESTOVA DRAGA – BITORAJ1203HPD Bijele stijene, MrkopaljGORSKI KOTAR južni dio7.72:45Pregled 
VELIKA SLAVICA1205PD Pljusak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.31:15Pregled 
LIČ – VELIKI KOBILJAK1301HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.81:30Pregled 
VELIKI KOBILJAK OD ž.p. DRIVENIK1302HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.11:30Pregled 
LIČ ž.p. – MEDVIĐAK1401HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio6.92:30Pregled 
DRIVENIK, ž.p . – SPOJNI PUT1402HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.20:20Pregled 
DRIVENIK ž.p.- MEDVIĐAK1403HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.31:00Pregled 
ZLOBIN – MEDVIĐAK1404HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.51:30Pregled 
GRIŽANE- MEDVIĐAK1406PD Strilež, CrikvenicaGORSKI KOTAR južni dio8.53:00Pregled 
GORNJE JELENJE, LEPENICA – TUHOBIĆ1501HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio3.71:30Pregled 
LEPENICA – IZVIĐAČKI DOM1502PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR južni dio1.10:20Pregled 
TUHOBIĆ OD IZVIĐAČKOG DOMA LEPENICA, STRMI USPON1503PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR južni dio2.61:15Pregled 
LIC, ž.p. – FUŽINSKI BENKOVAC – TUHOBIĆ1504HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR južni dio10.64:30Pregled 
TUHOBIĆ IZ ZLOBINA1505HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00Pregled 
ZLOBIN – JELENČIĆ1506HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.81:30Pregled 
ZLOBINSKO BRDO – JELENČIĆ – TUHOBIČKO JUŽNO SEDLO1507HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.91:45Pregled 
TURČINOVO OD ZLOBINA1508HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.51:00Pregled 
JELENČIĆ OD TURČINOVA1509HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.80:30Pregled 
ŠPILJA VRELO-TUHOBIĆ1515PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.92:00Pregled 
ŠPILJA VRELO-PRERADOVIĆEV VRH1516PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:45Pregled 
VRATA-PRERADOVIĆEV VRH1517PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.30:30Pregled 
JUŠIĆI – KASTAV1601PD Duga, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.91:15Pregled 
VELIKO ŽIDOVJE IZ PRAVCA KASTVA1604PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR južni dio2.91:15Pregled 
KASTAV – KLANA1605PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR južni dio15.95:00Pregled 
KUKULJANI – KASTAV1606HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio104:00Pregled 
SARŠONI – STUDENA1607HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.72:00Pregled 
LUČIĆI – KOPICA1608HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:30Pregled 
TRNOVICA – SARŠONI1609HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.10:45Pregled 
LOKVA-LUBAN-LONČEVA GRIŽA1610HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.41:15Pregled 
BRAŠĆINE-VELI VRH-LOKVA1611HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.72:15Pregled 
TRSAT – IZVOR RJEČINE1612HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio16.26:00Pregled 
STUDENA – KIČELJ1613HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.61:30Pregled 
DONJE JELENJE – CVIJE -KIČELJ1614HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio62:30Pregled 
RJEČINA – DUGO BRDO1615HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:30Pregled 
DUGO BRDO – IZVOR RJEČINE1616HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.90:30Pregled 
KANJON RJEČINE – SVETA KATARINA1617HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.90:45Pregled 
SENIORSKI PUT1625HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio9.83:30Pregled 
KIKOVICA – SENIORSKI PUT1626HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.40:30Pregled 
GLOGOVO-SUHI VRH-KAMENOLOM1627HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.21:00Pregled 
ŠKRLJEVO – GOSPODSKI DOLAC1628HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio5.92:30Pregled 
VELIKO LUKOVIŠTE1629HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.90:30Pregled 
PANORAMSKI PUT – TREBESTIN1630HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.60:40Pregled 
MATUSAJNA OD PANORAMSKOG PUTA1631HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.60:20Pregled 
MATUSAJNA SJEVERNI PRILAZ1632HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio10:30Pregled 
MALO LUKOVIŠTE1633HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.40:30Pregled 
BAKAR – ŠKREBUTNJAK, HERMANOV PUT1635PD Bakar, BakarGORSKI KOTAR južni dio13.14:00Pregled 
BUKOVO-STIPANJA-VRANA1636HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.11:00Pregled 
SVIB IZ MEJA GAJ1640HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.42:00Pregled 
SVIB OD HERMANOVOG PUTA1641HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.80:45Pregled 
SVIB OD PARADINE1642HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.70:15Pregled 
SVIB – LJUBELJ1643HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio10:30Pregled 
MEJA, ž.p. – LJUBELJ1644HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio2.21:00Pregled 
HRELJINSKO POLJE – SATNIČKO1645HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio41:45Pregled 
HRELJINSKO POLJE – KORITNJAK – REPIŠTE1646HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio4.82:00Pregled 
KORITNJAK – LJUBELJ1647HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio1.80:45Pregled 
KRATICA HERMANOV PUT – KORITNJAK1648HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio0.70:15Pregled 
PLASE, ž.p. – SATNIČKO1650HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.31:15Pregled 
SATNIČKO – ZLOBIN, ž.p.1651HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR južni dio3.11:00Pregled 
PLATAK – CAJTIGE – RISNJAK101PD Duga, RijekaRISNJAK5.93:00Pregled 
LIVIDRAGA – LAZAC – RISNJAK102PD Duga, RijekaRISNJAK7.93:00Pregled 
CRNI LUG – SMREKOVAC – RISNJAK103PD Špičunak, LokveRISNJAK7.93:30Pregled 
CRNI LUG – MEDVJEĐA VRATA104PD Špičunak, LokveRISNJAK72:30Pregled 
LEPENICE (G. JELENJE) – RISNJAK106HPD Zagreb-Matica, ZagrebRISNJAK114:00Pregled 
RAVNO PODOLJE – MRZLI DOLCI – MEDVJEĐA VRATA107PD Duga, RijekaRISNJAK5.22:00Pregled 
GORNJE JELENJE – VILJE – RISNJAK108PD Duga, RijekaRISNJAK7.52:30Pregled 
PLATAK – KROZ GRLO – SNJEŽNIK201HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK3.41:30Pregled 
SNJEŽNIK GREBENSKA STAZA202HPD Zagreb-Matica, ZagrebSNJEŽNIK1.30:45Pregled 
CAJTIGE – FRATROVI DOLCI – RIMSKA VRATA203HPD Zagreb-Matica, ZagrebSNJEŽNIK2.81:00Pregled 
GUSLICA – SNJEŽNIK204HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK2.61:00Pregled 
MEĐUVRHI – LAZAČKA GLAVICA (MIRNJAK)205HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK0.60:30Pregled 
KRATICA SREBRNA VRATA – MIRNJAK206HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK0.30:15Pregled 
LAZAC – SREBRNA VRATA – MEĐUVRHI207HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK2.31:15Pregled 
SREBRNA VRATA – SNJEŽNIK208HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK0.70:45Pregled 
KRATICA DOM PLATAK ZA SNJEŽNIK210HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK0.70:15Pregled 
VELIKO RADEŠEVO211HPD Platak, RijekaSNJEŽNIK0.70.15Pregled 
KLANA – PLIŠ300PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE4.32:00Pregled 
KLANA – GRADINA (KAŠTEL)301PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE10:15Pregled 
PLIŠ OD LISCA302PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE1.40:30Pregled 
LISAC – PL. SKLONIŠTE REBAR303PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE8.72:15Pregled 
PL.SKLONIŠTE REBAR – KATALIN (GUMANAČKA)304PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE2.11:00Pregled 
GOMANCE – TRSTENIK305PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE5.31:30Pregled 
TRSTENIK – OBRUČ306PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE4.11:45Pregled 
STUDENA – OBRUČ308PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE10.73:45Pregled 
KORENIKA – PODPLANINA309PD Pliš, KlanaGROBNIČKE ALPE4.21:45Pregled 
PODKILAVAC – RAVNO310HPD HP i HT Učka, RijekaGROBNIČKE ALPE82:30Pregled 
KRATICA RAVNO – KIČELJ311HPD HP i HT Učka, RijekaGROBNIČKE ALPE0.90:20Pregled 
KLANA – VELIKO ŽIDOVJE313PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR južni dio2.50:45Pregled 
KLANA – STUDENA314PD Pliš, KlanaGORSKI KOTAR južni dio2.30:45Pregled 
DRAŽICE – PODKILAVAC315PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE1.80:30Pregled 
PODKILAVAC – PREKO KOLCI – DOM HAHLIĆ316PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE5.42:30Pregled 
PODPLANINA – HAHLIĆ317PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE2.81:15Pregled 
PODKILAVAC – HAHLIĆ PO ČEKI318PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE4.22:15Pregled 
PODKILAVAC – TOMAŽINA319PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE1.91:00Pregled 
MUDNA DOL320PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE4.52:30Pregled 
ISTOČNI GREBEN321PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE2.71:30Pregled 
HAHLIĆ – OBRUČ325PD Obruč, JelenjeGROBNIČKE ALPE2.51:15Pregled 
PAKLENO SJEVERNI VRH OD HAHLIĆA326PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE31:15Pregled 
VRH PAKLENO327PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.30:20Pregled 
PAKLENO SJEVERNI VRH – OBRUČ328PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE10:30Pregled 
SPOJNI PUT PAKLENO 326 I 330329PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.30:10Pregled 
PRIJEVOJ PLANINA – PRIJEVOJ PREVIJAK330PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE3.41:30Pregled 
PAKLENO JUŽNI VRH I NAPA331PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE1.31:30Pregled 
PAKLENO ŠPILJE332PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.30:15Pregled 
FRATAR OD DOMA HAHLIĆ333PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE1.20:45Pregled 
SUHI VRH334PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.20:20Pregled 
SPOJNI PUT PAKLENO 333 i 330335PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.90:30Pregled 
FRATAR JUŽNI PRILAZ336PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.81:00Pregled 
ĆUNINA GLAVA337PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.20:10Pregled 
DNIĆ338PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.80:30Pregled 
VIDALJ339PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE0.30:15Pregled 
OSOJE340PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE1.91:00Pregled 
GORNIČKO – PREVIJAK341PD Kamenjak, RijekaGROBNIČKE ALPE1.50:30Pregled 
SEVERIN NA KUPI – LUKOVDOL401HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio4.91:15Pregled 
LUKOVDOL – lov.k. LITORIĆ – ORLOVA STIJENA402HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio123:30Pregled 
LOVNIK OD LUKOVDOLA403HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio6.62:00Pregled 
KAMAČNIK – VRBOVSKO – LOVNIK404HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio8.23:15Pregled 
ORLOVA STIJENA – OKRUGLJAK406HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio3.81:45Pregled 
GORNJI KUTI – MALE DRAGE – OKRUGLJAK407HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio7.42:30Pregled 
GORNJI KUTI – MORAVIČKA SELA – ŠPIČASTI VRH501HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio4.51:30Pregled 
ŽP BROD MORAVICE – GORNJI KUTI502HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.20:30Pregled 
GORNJI KUTI – GORŠETI -LEVEŠNI VRH503HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dioPregled 
LEVEŠNI VRH – ŠIMATOVO – ŠPIČASTI VRH504HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio5.32:00Pregled 
ŠPIČASTI VRH – PODSTENE – ŽP ŽRNOVAC505HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio6.72:30Pregled 
ŽP BROD MORAVICE – MORAVIČKA SELA506HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio1.40:20Pregled 
ŽP ŽRNOVAC – GORNJA DOBRA – SKRADSKI VRH601HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio73:00Pregled 
HRIBAC – SKRADSKI VRH, STRMA KRATICA602HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio0.40:20Pregled 
SKRAD – SKRADSKI VRH603HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.71:15Pregled 
KAVRANOVA STIJENA IZ SKRADA604PD Skradski vrh, SkradGORSKI KOTAR sjeverni dio0.50:20Pregled 
ZELENI VIR – SKRAD605HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:30Pregled 
ZELENI VIR – IZVOR KUPICE606HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio9.73:30Pregled 
VRAŽJI PROLAZ – SKRAD607HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.11:00Pregled 
SKRADSKI VRH PREKO VIDIKOVCA PERIĆ608PD Skradski vrh, SkradGORSKI KOTAR sjeverni dio2.20:45Pregled 
DELNICE – VELIKI DRGOMALJ701HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio6.32:30Pregled 
IZVOR KUPICE – MALA LEŠNICA – VELIKI DRGOMALJ703HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio12.84:00Pregled 
PRAPROT – VELIKI DRGOMALJ705HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio6.52:30Pregled 
IZVOR KUPE – PRAPROT707HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio5.72:00Pregled 
DELNICE – JAPLENŠKI VRH708HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio1.60:30Pregled 
DELNICE – izvor JEZERKA – MALI PETEHOVAC709HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio5.22:00Pregled 
DELNICE – PETEHOVAC, uz žičaru710HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio20:45Pregled 
PETEHOVAC-PAVLOKOVE ŠUTE – ČRMAŽ VRH711HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio3.81:15Pregled 
PETEHOVAC – POLANE – ČRMAŽ VRH712HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio3.71:00Pregled 
SPOJNI PUT POLANE713HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio10:15Pregled 
JAGODINA STIJENA714HPD Petehovac, DelniceGORSKI KOTAR sjeverni dio0.40:15Pregled 
IZVOR KUPE – HRIB SKEDNARI801HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio5.52:30Pregled 
GEROVO-HRIB SKENDARI802HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.51:00Pregled 
HRIB SKEDNARI – SVETA GORA – KRALJEV VRH803HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio7.53:00Pregled 
ZAMOST – SVETA GORA804PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio3.22:00Pregled 
KRALJEV VRH – TRŠĆE – FRBEŽARI – RUDNIK805HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio3.81:15Pregled 
SOKOLSKE STIJENE – RUDNIK806PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:15Pregled 
FRBEŽARI – SOKOLI – SOKOLSKE STIJENE807PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio3.41:30Pregled 
TRŠĆE – VRHI – LOKNARI – IZVOR ČABRANKE809HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio62:00Pregled 
IZVOR ČABRANKE – TATINSKA DRAGA – KOZJI VRH810HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.42:30Pregled 
KOZJI VRH – VRAŽJI VRTEC811HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:15Pregled 
VRAŽJI VRTEC – PREZID – MILANOV VRH812HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio7.22:15Pregled 
MILANOV VRH – PARAVIĆEVA MIZA – ČABARSKA POLICA813HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio12.74:30Pregled 
ČABARSKA POLICA – ŠVERDA814HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.91:00Pregled 
PLATAK, veliki Dom – JELENC901HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio7.73:00Pregled 
JELENC OD PLANINE902HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.91:45Pregled 
JELENC OD JAVORNICE (po GPP-u)903HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:00Pregled 
JAVORNICA – ŠKURINA904HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio1.30:20Pregled 
JELENC – GORNJI MEDVEJCI905HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:00Pregled 
VRH BRANKA LONČARA OD JELENCA906HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.20:10Pregled 
VRH BRANKA LONČARA OD ŠKURINE907HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.30:20Pregled 
ŠVERDA – ŠKURINA908HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio7.32:30Pregled 
DONJI MEDVEJCI – GORNJI MEDVEJCI909HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.71:30Pregled 
PLATAK – DONJI MEDVEJCI910HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.21:15Pregled 
PLATAK – PL. DOM HAHLIĆ, sjeverni prilaz1001PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio10.43:00Pregled 
PLATAK – NEBESA – PL. D. HAHLIĆ, južni prilaz1002PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio6.72:30Pregled 
PODKILAVAC – KRIPANJ – PLATAK1003PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio10.23:30Pregled 
ŽIVANJSKI PUT1004PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio21:00Pregled 
NEBESA – GORNIK – GRLEŠ – SLJEME – PREVIJAK1005PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio5.62:30Pregled 
CRNI VRH, južni grebenski put1006PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.91:00Pregled 
CRNI VRH, si prilaz1007PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.20:45Pregled 
KLEK PRIMORSKI, sjeverni prilaz1008PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.10:30Pregled 
KLEK PRIMORSKI, zapadni prilaz1009PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.70:20Pregled 
ŠPILJA LOGOR1010PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio0.70:15Pregled 
KRIPANJSKI PUT ZA CRNI VRH I PRIMORSKI KLEK1011PD Obruč, JelenjeGORSKI KOTAR sjeverni dio6.72:30Pregled 
PLATAK – JASENOVICA1012HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.41:00Pregled 
PLATAK – SLJEME1013HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.60:30Pregled 
KIKOVICA – KAMENJAK1101PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio4.52:30Pregled 
KAMENJAK – PLATAK1102PD Tuhobić, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio6.82:30Pregled 
KAMENJAK PO VOJNOM PUTU (MULATIJERI)1103PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.91:00Pregled 
KAMENJAK BUNKERI1104PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.10:30Pregled 
ŠKRLJEVO – VRANA – KAMENJAK1105PD Kamenjak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio5.32:30Pregled 
ŠTAB – VELA PLIŠ1106HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio2.91:30Pregled 
ŠKREBUTNJAK – VELA PLIŠ1107HPD HP i HT Učka, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio21:30Pregled 
PLATAK – GUSLICA1201HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio21:00Pregled 
PLANINA – GUSLICA1202HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.51:15Pregled 
JAVORNICA – MALO TEŠNJE – GUSLICA1203HPD Zagreb-Matica, ZagrebGORSKI KOTAR sjeverni dio31:30Pregled 
PLATAK, Javornica – PLANINA1204HPD Platak, RijekaGORSKI KOTAR sjeverni dio1.20:45Pregled 
MATULJI – Ž.P. RUKAVAC10PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA2.40:45Pregled 
Ž.P. RUKAVAC – BELJAČ11PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA3.51:45Pregled 
BELJAČ – ČRNI VRH12PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA4.21:30Pregled 
ČRNI VRH – VODIČKA GRIŽA13PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA4.81:30Pregled 
KADIČKI VRH14PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA2.41:00Pregled 
VODIČKA GRIŽA – ŠIJA VRH (Gomila)15PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA1.50:40Pregled 
LISINA – ŠIJA VRH (Gomila)16PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA1.50:30Pregled 
LISINA OD BIVŠEG PL.D. LISINA17PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA2.91:30Pregled 
Ž.P. RUKAVAC – BIVŠI PL.D. LISINA18PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA7.22:15Pregled 
MATULJI, KRAJ LISINSKOG PUTA19PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.60:15Pregled 
ŠIJA VRH (Gomila) IZ PRAVCA ORLJAKA21PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA3.81:15Pregled 
OŠTRI VRH22PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA10:30Pregled 
ŠIJA VRH (Gomila) IZ PRAVCA KORITA23PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA20:50Pregled 
VODIČKA GRIŽA IZ PRAVCA PLANIKA24PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA1.90:40Pregled 
LISINSKI PUT, ZAPADNA POPREČNA KRATICA25PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.50:10Pregled 
LISINSKI PUT, ISTOČNA POPREČNA KRATICA26PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.90:15Pregled 
ČRNI VRH IZ PRAVCA BIVŠEG PL.D. LISINA27PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA1.70:50Pregled 
ČRNI VRH, KRATICA NA S. PRIJEVOJ28PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.30:10Pregled 
ČRNI VRH, ISTOČNA KRATICA29PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.80:15Pregled 
ČRNI VRH IZ PRAVCA ZVONČEVOG VRHA30PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA1.70:40Pregled 
KOTA 1006 m (SPOMENIK)31PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.20:05Pregled 
KOTA 1006 m, KRATICA32PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.60:15Pregled 
BELJAČ, KRATICA33PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA0.30:05Pregled 
ORJAK IZ KUKIĆI34PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA1.40:50Pregled 
LISINSKI PUT, PRILAZ IZ ČONJINI35PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA10:20Pregled 
KRIVLJANSKI VRH, KRATICA50PD Pljusak, RijekaĆIĆARIJA1.10:20Pregled 
JUŠIĆI – BIŠKUPI51PD Pljusak, RijekaĆIĆARIJA2.80:50Pregled 
VELI BRGUD – ZVONEĆA60HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA2.30:45Pregled 
JELENJAK IZ ZVONEĆA61HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA3.91:30Pregled 
JELENJAK IZ VELOG BRGUDA, KRAĆA STAZA62HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA4.11:30Pregled 
JELENJAK, DULJA STAZA UZ PAREDINE63HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA3.81:45Pregled 
JELENJAK, ISTOČNA KRATICA64HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA0.70:20Pregled 
ZVONEĆA – ŠKRAPNA65HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA1.10:30Pregled 
LOME OD BUKVINA66HPD HP i HT Učka, RijekaĆIĆARIJA0.70:15Pregled 
OPATIJA – ORJAK70PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA3.42:00Pregled 
ORJAK – MAJKOVAC – ZVONČEV VRH71PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA4.11:50Pregled 
ZVONČEV VRH IZ PRAVCA L.K. BRDO72PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA1.90:50Pregled 
OPATIJA – ZATKA73PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA1.81:00Pregled 
VEPRINAC – VEDEŽ74PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA2.40:40Pregled 
ZVONČEV VRH, SJEVERNI PRILAZ75PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA0.80:20Pregled 
BUDIŠINAC76PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA0.50:20Pregled 
L.K. BRDO, PARALELA PO CESTI77PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA0.20:05Pregled 
CRVENI VRH – MARKOVAC100HPD Planik, UmagISTRA82:30Pregled 
MARKOVAC – BUJE101HPD Planik, UmagISTRA8.32:35Pregled 
BUJE – SV. JURAJ102HPD Planik, UmagISTRA9.93:00Pregled 
BRAČANA – SV. JURAJ103HPD Planik, UmagISTRA14.75:00Pregled 
BRAČANA – ŽP BUZET104HPD Planik, UmagĆIĆARIJA113:30Pregled 
ŽBEVNICA OD ŽP BUZET105HPD Planik, UmagĆIĆARIJA6.43:15Pregled 
ŽBEVNICA IZ TRSTENIKA106PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA4.91:30Pregled 
SAKOMANOV PUT OD PL.K. ŽBEVNICA112HPD Planik, UmagĆIĆARIJA1.80:45Pregled 
PL.K. ŽBEVNICA, PRILAZ ŠUMSKOM C.113HPD Planik, UmagĆIĆARIJA0.60:10Pregled 
ŽBEVNICA IZ PRAVCA SLOVENIJE (SAKOMANOV PUT)114HPD Planik, UmagĆIĆARIJA2.10:45Pregled 
SLUM – TRSTENIK (PUT BOŽURA)190PD Ćićarija, BujeĆIĆARIJA6.42:00Pregled 
GOMILA IZ TRSTENIKA200PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.71:30Pregled 
GOMILA IZ PRAVCA ORLJAKA201PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA3.91:40Pregled 
ORLJAK IZ PRAVCA GOMILE202PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.81:10Pregled 
ORLJAK OD PODLOMA203PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.30:50Pregled 
GOMILA IZ RAŠPORA210PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.80:40Pregled 
GOMILA IZ RAČJE VASI211PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.60:30Pregled 
SV. JELENA212PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA0.30:10Pregled 
ISTARSKI PLANINARSKI PUT, PRILAZ IZ RAČJE VASI213PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA10:20Pregled 
ORLJAK IZ LANIŠĆA214PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.41:20Pregled 
PODLOM OD LANIŠKOG PUTA215PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.50:30Pregled 
GOLI BREG216PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.20:45Pregled 
RAŠPOR – IPP, KRATICA220PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.70:40Pregled 
RAŠPOR – KLENOVŠĆAK240PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.90:40Pregled 
MAREĆICA241PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA3.31:10Pregled 
ORLJAK IZ MALIH MUNA250PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA4.61:30Pregled 
GOLI BREG, ISTOČNI PRILAZ251PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA3.31:00Pregled 
VERANA PUT252PD Lisina, MatuljiĆIĆARIJA4.41:20Pregled 
KORITA OD PODLOMA300PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA4.21:30Pregled 
BRAJKOV VRH (BORISOV PUT)301PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.80:45Pregled 
ŽUPANJ VRH, SJEVERNI PUT310PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.40:40Pregled 
ŽUPANJ VRH, JUŽNI PUT311PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.50:30Pregled 
ŽUPANJ VRH IZ PRAVCA ŠIJE VRHA312PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.51:00Pregled 
ŽUPANJ VRH IZ PRAVCA VODIČKE GRIŽE313PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.60:30Pregled 
KORITA OD LANIŠĆA (LANIŠKI PUT)314PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA5.52:00Pregled 
LUPOGLAV – BRGUDAC315PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA62:00Pregled 
KORITA IZ BRGUDCA, KOZJA STAZA316PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA1.40:50Pregled 
KORITA IZ BRGUDCA, KONJSKA STAZA317PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.20:50Pregled 
LANIŠKI PUT IZ BRGUDCA318PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.20:40Pregled 
LANIŠKI PUT, KRATICA319PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA0.40:10Pregled 
ŽUPANJ VRH IZ PRAVCA BONČIĆA KUĆE330PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.30:45Pregled 
VELIKI PLANIK OD KORITA400PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA3.11:30Pregled 
VELIKI PLANIK OD POKLONA401PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA7.82:45Pregled 
PLANIK IZ PRAVCA VODIČKE GRIŽE410PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA4.51:45Pregled 
PLANIK, DIREKTAN PRILAZ IZ PRAVCA POKLONA411PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA3.31Pregled 
PLANIK IZ PRAVCA BRGUDCA412PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA3.71:30Pregled 
BONČIĆA KUĆA IZ BRGUDCA, KRATICA413PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA2.30:55Pregled 
VELIKI PLANIK, SJEVEROZAPADNA KRATICA414PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA1.50:30Pregled 
PLANIK IZ LUPOGLAVA440PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA9.13:30Pregled 
SEMIĆ – PLAŠENICA441PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA41:15Pregled 
BREST PO UČKOM – TENKOVSKO POLJE442PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA2.10:40Pregled 
BREST POD UČKOM – POKLON443PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA7.62:30Pregled 
TENKOVSKO POLJE – DVORI, FRANETOV PUT444PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA41:30Pregled 
DVORI – GOSPIN DOL, KRATICA445PD Pazinka, PazinĆIĆARIJA1.70:40Pregled 
VELA DRAGA, PRILAZ470PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA0.80:20Pregled 
VELA DRAGA, KRUŽNI PUT471PD Glas Istre, PulaĆIĆARIJA0.50:20Pregled 
OPATIJA – VEPRINAC480PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA3.91:30Pregled 
VEPRINAC – PRIJEVOJ V/M PLANIK481PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA8.93:30Pregled 
BRLOŽNIK I ORLOVE STIJENE482PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA7.42:30Pregled 
CRKVENI VRH484PD Opatija, OpatijaĆIĆARIJA1.51:00Pregled 
LUŽINSKI BREG IZ TULIŠEVICE510PD Knezgrad, LovranUČKA20:50Pregled 
KNEZGRAD, KRATICA IZ TULIŠEVICE511PD Knezgrad, LovranUČKA0.40:20Pregled 
KNEZGRAD OD OBALNE CESTE (R. ŠTANGER)512PD Knezgrad, LovranUČKA3.62:15Pregled 
KNEZGRAD, KRATICA KA GRNJAČU513PD Knezgrad, LovranUČKA0.80:15Pregled 
KNEZGRAD, ODVOJAK ŠIPIČIN VRH514PD Knezgrad, LovranUČKA0.50:15Pregled 
VOJAK OD POKLONA600PD Opatija, OpatijaUČKA3.51:30Pregled 
VOJAK IZ MALE UČKE601PD Knezgrad, LovranUČKA1.71:20Pregled 
MALA UČKA, JUŽNI PRILAZ602PD Ćićarija, BujeUČKA3.71:15Pregled 
BRGUD, SJEVERNI PRILAZ603PD Elektroistra, PulaUČKA2.10:45Pregled 
BRGUD – KREMENJAK604PD Elektroistra, PulaUČKA2.30:40Pregled 
KREMENJAK OD PRODOLA605PD Elektroistra, PulaUČKA2.21:00Pregled 
SEDLO OD POKLONA610PD Opatija, OpatijaUČKA4.11:30Pregled 
SUHI VRH611PD Opatija, OpatijaUČKA1.50:40Pregled 
POUČNA STAZA PLAS612PD Opatija, OpatijaUČKA1.20:30Pregled 
TUNEL UČKA – POKLON620PD Opatija, OpatijaUČKA3.81:30Pregled 
BANINA, SLAP621PD Opatija, OpatijaUČKA0.50:15Pregled 
BANINA, ZAPADNA KRATICA622PD Opatija, OpatijaUČKA0.30:05Pregled 
BANINA, ISTOČNA KRATICA623PD Opatija, OpatijaUČKA0.90:20Pregled 
TUNEL UČKA – PEĆNIK624PD Opatija, OpatijaUČKA1.60:30Pregled 
PEĆNIK, ISTOČNI PRILAZ625PD Opatija, OpatijaUČKA10:45Pregled 
BANINA, SLAP ZAPADNI PRILAZ626PD Opatija, OpatijaUČKA0.20:10Pregled 
OPATIJA – POKLON630PD Opatija, OpatijaUČKA10.74:00Pregled 
IČIĆI – POLJANE631PD Opatija, OpatijaUČKA2.51:30Pregled 
IKA – DOBREČ640PD Knezgrad, LovranUČKA1.91:00Pregled 
DOBREČ, KRATICA KA BANINI641PD Knezgrad, LovranUČKA1.30:30Pregled 
GORICA IZ DOBREČA642PD Knezgrad, LovranUČKA2.52:15Pregled 
VOJAK IZ LOVRANA650PD Knezgrad, LovranUČKA7.14:00Pregled 
LIGANJ, PRILAZ NA PUT ZA VOJAK651PD Knezgrad, LovranUČKA0.40:20Pregled 
LUŽINSKI BREG652PD Knezgrad, LovranUČKA0.20:15Pregled 
GORICA653PD Knezgrad, LovranUČKA0.30:15Pregled 
REČINA IZ PRAVCA LIGNJA654PD Knezgrad, LovranUČKA2.51:00Pregled 
GRNJAČ, PRIJEČENJE ISTOK-ZAPAD655PD Knezgrad, LovranUČKA10:45Pregled 
GRNJAČ, SJEVERNI USPON656PD Knezgrad, LovranUČKA1.10:20Pregled 
VOJAK, ISTOČNO PODNOŽJE657PD Knezgrad, LovranUČKA1.70:40Pregled 
BABIN GROB OD MEDVEJE660PD Knezgrad, LovranUČKA5.63:15Pregled 
MALA UČKA, PRILAZ OD BABINOG GROBA661PD Knezgrad, LovranUČKA1.50:30Pregled 
VOJAK, PRILAZ OD BABINOG GROBA662PD Knezgrad, LovranUČKA1.60:30Pregled 
GRNJAČ, ISTOČNA POPREČNA KRATICA663PD Knezgrad, LovranUČKA0.80:15Pregled 
GRNJAČ, ZAPADNA POPREČNA KRATICA664PD Knezgrad, LovranUČKA0.70:15Pregled 
MALA UČKA IZ MEDVEJE670PD Knezgrad, LovranUČKA6.93:30Pregled 
LOVRANSKA DRAGA, PRILAZ NA JUŽNI USPON IZ MEDVEJE671PD Knezgrad, LovranUČKA2.10:45Pregled 
BABINO SKLONIŠTE, KRATICA S J. USPONA IZ MEDVEJE672PD Knezgrad, LovranUČKA0.90:45Pregled 
MALA UČKA IZ ŠUŠNJEVICE688PD Elektroistra, PulaUČKA5.93:00Pregled 
MALA UČKA IZ MOŠĆENIČKE DRAGE690PD Viškovo, ViškovoUČKA7.43:45Pregled 
PERUN IZ MOŠĆENICA691PD Viškovo, ViškovoUČKA6.22:45Pregled 
PERUN, PRILAZ IZ PETREBIŠĆA692PD Viškovo, ViškovoUČKA10:20Pregled 
PERUN, KRATICA U PRAVCU M. UČKE693PD Viškovo, ViškovoUČKA10:20Pregled 
KREMENJAK IZ PRAVCA MOŠĆENICA694PD Viškovo, ViškovoUČKA2.21:00Pregled 
ŠIKOVAC700PD Elektroistra, PulaUČKA3.21:30Pregled 
SISOL OD PROVRTENICE701PD Skitaci, LabinUČKA0.70:20Pregled 
SISOL IZ PLOMIN LUKE702PD Skitaci, LabinUČKA7.53:30Pregled 
STANDAR IZ PLOMIN LUKE703PD Skitaci, LabinISTRA4.21:45Pregled 
STANDAR IZ RAPCA704PD Skitaci, LabinISTRA4.72:00Pregled 
LABIN IZ RAPCA705PD Skitaci, LabinISTRA2.10:45Pregled 
OŠTRI IZ LABINA706PD Skitaci, LabinISTRA11.23:30Pregled 
OŠTRI IZ SKITAČE707PD Skitaci, LabinISTRA5.31:30Pregled 
SKITAČA OD CRNE PUNTE708PD Skitaci, LabinISTRA3.31:15Pregled 
PRODOL OD ZAGRADA715PD Elektroistra, PulaUČKA2.51:20Pregled 
PRODOL, PRILAZ IZ KATUNA716PD Elektroistra, PulaUČKA1.60:30Pregled 
PRODOL, PRILAZ IZ GRADINE (JADRANKIN PUT)717PD Elektroistra, PulaUČKA0.90:20Pregled 
SISOL IZ BRSEČA720PD Skitaci, LabinUČKA3.22:00Pregled 
SISOL, PRILAZ PROTUPOŽARNOM C. IZ PLOMINA721PD Skitaci, LabinUČKA2.61:20Pregled 
SISOL, PRILAZ OD VIDIKOVCA PLOMIN722PD Skitaci, LabinUČKA2.31:00Pregled 
STANDAR IZ PLOMIN LUKE, PREKO VESELICI723PD Skitaci, LabinISTRA2.50:45Pregled 
LABINSKI PL. PUT, KRATICA POTOK-LOVRONCI730PD Skitaci, LabinISTRA1.20:30Pregled 
LABINSKI PL. PUT, PRILAZ OD GROBLJA LABIN731PD Skitaci, LabinISTRA0.80:15Pregled 
LABINSKI PL. PUT, PRILAZ IZ RAPCA732PD Skitaci, LabinISTRA0.20:10Pregled 
OŠTRI, PRILAZ PREKO VELOG KOLA740PD Skitaci, LabinISTRA2.50:45Pregled 
OŠTRI IZ SKITAČE, PROTUPOŽARNOM C.741PD Skitaci, LabinISTRA3.81:00Pregled 
OŠTRI IZ SKITAČE, PREKO SV. MARTINA742PD Skitaci, LabinISTRA4.91:30Pregled 
OŠTRI OD SV. MARINE743PD Skitaci, LabinISTRA51:45Pregled 
OŠTRI, PRILAZ IZ DRENJA744PD Skitaci, LabinISTRA1.40:40Pregled 
VELI KOL IZ VIŠKOVIĆI750PD Skitaci, LabinISTRA1.50:45Pregled 
VELI KOL OD CRNE PUNTE751PD Skitaci, LabinISTRA41:15Pregled 
ORLIĆ (SKITAČA)752PD Skitaci, LabinISTRA0.50:15Pregled 
DIBOVLJAK IZ PAZINA910PD Pazinka, PazinISTRA3.61:15Pregled 
DIBOVLJAK OD BUTONIGE911PD Pazinka, PazinISTRA41:40Pregled 
BUTONIGA – GRIMALDA912PD Pazinka, PazinISTRA3.91:45Pregled 
GRIMALDA – STARI DRAGUĆ – LUPOGLAV913PD Pazinka, PazinISTRA155:00Pregled 
DIBOVLJAK IZ PAZINA, PREKO BERMA920PD Pazinka, PazinISTRA9.63:00Pregled 
ZELENGRAD I MALENICA921PD Pazinka, PazinISTRA2.61:00Pregled 
SENJ-PL.KUĆA SIJASET1PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT7.42:30Pregled 
SV.KRIŽ-ŽUKALJ2PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT7.13:00Pregled 
SPOJNI PUT IZMEĐU 2 I 32PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT1.30:30Pregled 
VRATNIK-ŽUKALJ3PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT82:40Pregled 
BIONDIĆI-JADIĆEV PLAN4PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT6.22:00Pregled 
ŽUKALJ-RUJICE5PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT2.40:50Pregled 
KRAJAČEVA KUĆA-PREMA JADIĆEVOJ PLANI6PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT0.60:15Pregled 
ŽUKALJ -LIVADA POD VRHOM JADIĆEVE PLANI7PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT2.60:50Pregled 
ŽUKALJ-OLTARE8HPD Sisak, SisakSJEVERNI VELEBIT6.82:00Pregled 
OLTARE-BABIĆ SIČA9HPD Sisak, SisakSJEVERNI VELEBITPregled 
OLTARE-ZAVIŽAN10HPD Sisak, SisakSJEVERNI VELEBIT8.22:40Pregled 
ZIMSKI PUT NA ZAVIŽAN11HPD Sisak, SisakSJEVERNI VELEBIT0.80:20Pregled 
KLADA-ZAVIŽAN12PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT8.44:15Pregled 
VUČJAK13HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT0.230:15Pregled 
KRASNO POLJE-ZAVIŽAN14HPD Jelengrad, KutinaSJEVERNI VELEBIT9.64:00Pregled 
JEZERA-MALI RAJINAC15PD Zagorske steze, ZabokSJEVERNI VELEBIT2.30:50Pregled 
OSTACI KAMENE KUĆE POD M.RAJINCEM-TROMEĐA16PD Zagorske steze, ZabokSJEVERNI VELEBIT20:40Pregled 
GENERALSKI DOCI-BULJEVAC17PD Zagorske steze, ZabokSJEVERNI VELEBIT2.30:40Pregled 
POČETAK PREMUŽ.ST.-VELIKI PIVČEVAC18PD Zagorske steze, ZabokSJEVERNI VELEBIT1.50:40Pregled 
BULJEVAC-VELIKI PIVČEVAC19PD Knezgrad, LovranSJEVERNI VELEBIT0.80:30Pregled 
POČETAK PREMUŽ.STAZE-PL.D. ZAVIŽAN20HPD Pliva, ZagrebSJEVERNI VELEBIT1.70:30Pregled 
VELEBITSKI BOTANIČKI VRT – VELIKI ZAVIŽAN21HPD Željezničar, ZagrebSJEVERNI VELEBIT1.30:40Pregled 
ZAVIŽAN-BALINOVAC22HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT1.30:30Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD POČETKA DO ROSSIJEVE KOLIBE23HPD Pliva, ZagrebSJEVERNI VELEBIT5.92:00Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD PRIJEVOJA ALAN DO ROSSIJEVOG SKLONIŠTA23HPD Pliva, ZagrebSJEVERNI VELEBIT7.92:40Pregled 
ŠKRBINA DRAGA-ROSSIJEVO SKLONIŠTE24PD Medveščak, ZagrebSJEVERNI VELEBIT1.51:10Pregled 
ULAZ U BOTAN.VRT-BALINOVAC25HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT1.30:40Pregled 
TROMEĐA-LUBENOVAČKA VRATA26PD Medveščak, ZagrebSJEVERNI VELEBIT20:45Pregled 
MODRIĆI-V.BRISNICE-ROSSIJEVO SKLONIŠTE27PD Strilež, CrikvenicaSJEVERNI VELEBIT7.44:00Pregled 
BABIĆ SIČA-PLANČICE-ALAN29PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT17.86:00Pregled 
JABLANAC-ALAN30HPD MIV, VaraždinSJEVERNI VELEBIT9.24:30Pregled 
KRAJAČEV KUK31PD Vrapče, ZagrebSJEVERNI VELEBIT0.80:30Pregled 
SPOJNI PUT31PD Vrapče, ZagrebSJEVERNI VELEBIT0.50:10Pregled 
VELIKI LUBENOVAC-PREMUŽIĆEVA STAZA POD KRAJAČEVIM KUKOM32PD Vrapče, ZagrebSJEVERNI VELEBIT3.30:50Pregled 
PLANINARSKA KUĆA ALAN-PREMUŽIĆEVA STAZA33HPD Pliva, ZagrebSJEVERNI VELEBIT0.60:20Pregled 
VELIKI RAJINAC34HPD Rajinac, KrasnoSJEVERNI VELEBIT72:20Pregled 
VELIKI LUBENOVAC-LUBENOVAČKA VRATA35HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT3.61:15Pregled 
PUT OKO OBLOG KUKA36HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT0.90:20Pregled 
VELIKI LUBENOVAC-VELIKI KOZJAK37HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT2.61:00Pregled 
VELIKI LUBENOVAC-ALAN38HPD Stanko Kempny, ZagrebSJEVERNI VELEBIT5.91:45Pregled 
MRKVIŠTE-VELIKI LUBENOVAC39HPD Kamenar, ŠibenikSJEVERNI VELEBIT5.71:40Pregled 
M.C.IZNAD DUNDOVIĆ MIROVA I TUDOREVA-GOLJAK40PK Sljeme, ZagrebSJEVERNI VELEBIT3.51:10Pregled 
MRKVIŠTE-GOLJAK41PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBIT5.82:00Pregled 
M.C. IZA VELIKOG ALANA-GOLJAK47PD Zavižan, SenjSJEVERNI VELEBITPregled 
KORENSKI VRH50PU Panos, KuterevoSJEVERNI VELEBIT6.22:15Pregled 
JAVORNIK1PD Zavižan, SenjSREDNJI VELEBIT1.10:50Pregled 
PRIJEVOJ VELIKI ALAN od pl.k. Mrkvište2PD Šumar, ZagrebSREDNJI VELEBIT103:00Pregled 
BULJMA3PK Sljeme, ZagrebSREDNJI VELEBIT1.60:30Pregled 
ZEČJAK od Premužićeve staze4HPD Garjevica, ČazmaSREDNJI VELEBIT2.11:00Pregled 
ZEČJAK od Velikog Alana preko Kite5PK Sljeme, ZagrebSREDNJI VELEBIT32:00Pregled 
ŠATORINA IZ ŠTIROVAČE6HPD Kamenar, ŠibenikSREDNJI VELEBIT8.53:00Pregled 
KLEPINA DULIBA – DOKOZINA PLANI6HPD Kamenar, ŠibenikSREDNJI VELEBIT1.91:00Pregled 
PREMA ŠATORINI od Premužićeve staze7PD Đakovo, ĐakovoSREDNJI VELEBIT2.51:00Pregled 
OGRAĐENIK8PD Đakovo, ĐakovoSREDNJI VELEBIT0.800:30Pregled 
MATIJEVIĆ BRIJEG od Ograđenice9PD Đakovo, ĐakovoSREDNJI VELEBIT1.80:45Pregled 
ŠATORINA od Mliništa preko Matijević brijega10NEPOZNATO,SREDNJI VELEBIT4.92:00Pregled 
ŠATORINA od Kugine kuće11PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT4.42:30Pregled 
TEŽAKOVAČKO VRELO iz Radlovca12PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT4.21:30Pregled 
RADLOVAC od Premužićeve staze ispod Visibabe13PD Kamenjak, RijekaSREDNJI VELEBIT1.20:30Pregled 
OD MAGISTRALE DO PREM.ST.(SPLOVINE) preko Radlovca14PD Kamenjak, RijekaSREDNJI VELEBIT12.44:30Pregled 
PREMA KUGINOJ KUĆI od Premužićeve staze kod livade Splovine15HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT2.41:00Pregled 
LISAC16PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT0.91:00Pregled 
KUGINA KUĆA od Premužićeve staze kod Skorpovca17PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT4.41:30Pregled 
SKORPOVAC od Cesarice, preko Pejakuše18PD Kamenjak, RijekaSREDNJI VELEBIT6.23:30Pregled 
LAKTIN VRH19PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT31:30Pregled 
BUDAKOVO BRDO OD SKORPOVCA20PD Ericsson Nikola Tesla, ZagrebSREDNJI VELEBIT2.21:15Pregled 
SPOJNI PUT20PD Ericsson Nikola Tesla, ZagrebSREDNJI VELEBIT1.20:30Pregled 
RIPINOVAC od Premužićeve staze preko Bačić kose21PD Ericsson Nikola Tesla, ZagrebSREDNJI VELEBIT3.21:15Pregled 
BAČIĆ KUK iz Ravnog Dabra preko Bačić dulibe i Ripinovca22HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBIT4.73:00Pregled 
DO VODE KAPALJKE22HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBITPregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD KOSICE DO ODVOJKA ZA OGRAĐENICU23PD Dilj gora, Slavonski BrodSREDNJI VELEBIT10.53:00Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA OGRAĐENICU DO ODVOJKA ZA MATIJEVIĆ BRIJEG23HPD Tikvica, ŽupanjaSREDNJI VELEBIT2.21:15Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA MATIJEVIĆ BRIJEG DO ODVOJKA ZA TEŽAKOVAČKO VRELO23HPD Dirov brijeg, VinkovciSREDNJI VELEBIT1.80:30Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA TEŽAKOVAČKO VRELO DO ODVOJKA ZA KUGINU KUĆU23HPD Grac, CernaSREDNJI VELEBIT1.62:00Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA RADLOVAC DO ODVOJKA ZA BUDAKOVO BRDO23HPD Klikun, PleternicaSREDNJI VELEBIT3.52:00Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA BUDAKOVO BRDO DO DABARSKE KOSE23PD Medveščak, ZagrebSREDNJI VELEBIT72:00Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA OD DABARSKE KOSE DO IZVORA PETROVAC23PD Industrogradnja, ZagrebSREDNJI VELEBIT4.21:45Pregled 
VELINAC od Premužićeve staze25HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT2.11:00Pregled 
VISIBABA s Bačić kose26PD Gromovača, OtočacSREDNJI VELEBIT0.70:30Pregled 
VISIBABA od Kapljuva27HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT0.60:30Pregled 
VISIBABA iz Ravnog Dabra28PD Gromovača, OtočacSREDNJI VELEBIT1.71:00Pregled 
DABARSKA KOSA29PD Industrogradnja, ZagrebSREDNJI VELEBIT8.13:00Pregled 
VELINAC od zas. Budaci30HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT2.11:00Pregled 
RAVNI DABAR-DABARSKA KOSA31PD Industrogradnja, ZagrebSREDNJI VELEBIT1.40:40Pregled 
KUK ĆELINA31PD Industrogradnja, ZagrebSREDNJI VELEBIT0.50:30Pregled 
RAVNI DABAR DO ALAGINCApreko Crnog Dabra32HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBIT4.92:00Pregled 
GREBENSKI PUT KROZ DABARSKE KUKOVE33HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT4.32:30Pregled 
GREBENSKI PUT ŽUTI KUK – KIZA33HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT4.32:00Pregled 
BUTINOVAČA iz Ravnog Dabra34HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT1.20:40Pregled 
BUTINOVAČA od Premužićeve staze35HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBIT0.80:30Pregled 
POD ŠKRBINU od Premužićeve staze36HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT0.70:20Pregled 
MALA KOŠANICA POD KIZOM od Premužićeve staze37HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT1.11:00Pregled 
KIZA od Baških Oštarija38HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBIT3.61:45Pregled 
KUK OD PEĆICE38HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT0.20:10Pregled 
ANIN KUK38HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBITPregled 
OBA PUTA NA LAGANAC (GRABAR)39PD Ravnica, VukovarSREDNJI VELEBIT0.60:30Pregled 
KUK OD ŠPILJIĆ PLANE I VRŠELJKE40HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT1.20:30Pregled 
LJUBIČKO BRDO42HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBIT2.71:30Pregled 
JADIĆEVAC43HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT31:30Pregled 
MEDVJEĐI KUK44PD Ravnica, VukovarSREDNJI VELEBIT0.30:10Pregled 
LJUBIČKO BRDO iz Baških Oštarija45HPD Zagreb-Matica, ZagrebSREDNJI VELEBIT3.51:45Pregled 
CRNI VRH iz smjera Baških Oštarija46HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT2.51:15Pregled 
METLA iz smjera Baških Oštarija47HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT1.51:00Pregled 
METLA od pl.k. Sv. Josip48HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT2.20:50Pregled 
JADOVNO49HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT2.41:30Pregled 
OŠTRI KOZJAK iz Jadovna50PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT2.11:30Pregled 
OŠTRI KOZJAK iz smjera Baških Oštarija51PD Željezničar, GospićSREDNJI VELEBIT2.41:15Pregled 
FILIPOV KUK52HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT0.91:00Pregled 
CRNI VRH s Takalica53HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT4.11:30Pregled 
BASAČA od Kubusa54HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT0.90:45Pregled 
PREMUŽIĆEVA STAZA od Kubusa55HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT2.40:40Pregled 
PRPIĆ POLJE – PRŽINE56HPD Prpa, Baške OštarijeSREDNJI VELEBIT20:45Pregled 
BASAČA iz smjera Badnja57HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT1.60:45Pregled 
BADANJ iz smjera Basače58HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT0.90:35Pregled 
BADANJ od Stupačinova59HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT0.90:30Pregled 
PUT DO PREMUŽIĆEVE STAZE od vrela Petrovac60HPD Visočica, GospićSREDNJI VELEBIT0.60:10Pregled 
POUČNA STAZA TEREZIJANA101JUŽNI VELEBIT2.61:00Pregled 
CESTA ZA KARLOBAG-KONJSKO-JURKOVE DOLINE102HPD Prpa, Baške OštarijeJUŽNI VELEBIT5.42:00Pregled 
DEBELA KOSA103HPD Prpa, Baške OštarijeJUŽNI VELEBIT1.10:30Pregled 
KUBUS_TEREZIJANA103HPD Prpa, Baške OštarijeJUŽNI VELEBIT0.80:20Pregled 
BAŠKE OŠTARIJE – PISKOVITA KOSICA104HPD Zagreb-Matica, ZagrebJUŽNI VELEBIT62:45Pregled 
BAŠKE OŠTARIJE-VELIKI SADIKOVAC105HPD Prpa, Baške OštarijeJUŽNI VELEBIT3.51:30Pregled 
ŽDRILO_SADIKOVAC106HPD Prpa, Baške OštarijeJUŽNI VELEBIT3.11:15Pregled 
SLADOVAČA-VELIKI SADIKOVAC107HPD Zagreb-Matica, ZagrebJUŽNI VELEBIT21:15Pregled 
BRUŠANE – KONJEVAČA108PD Željezničar, GospićJUŽNI VELEBIT5.12:30Pregled 
KONJEVAČA SEDLO-VELIKI SADIKOVAC110PD Željezničar, GospićJUŽNI VELEBIT1.81:10Pregled 
PISKOVITA KOSICA-KONJEVAČA SEDLO111HPD Visočica, GospićJUŽNI VELEBIT2.51:00Pregled 
RUDELIĆ DRAGA – PISKOVITA KOSICA202HPD Zagreb-Matica, ZagrebJUŽNI VELEBIT5.64:00Pregled 
BRUŠANE-RIPIŠTE203PK Ivanec, IvanecJUŽNI VELEBIT7.33:15Pregled 
RAMINO KORITO204PK Ivanec, IvanecJUŽNI VELEBIT5.62:45Pregled 
PISKOVITA KOSICA-ŠUGARSKA DULIBA205HPD Zagreb-Matica, ZagrebJUŽNI VELEBIT7.73:15Pregled 
ŠUGARSKA STAZA (donji dio)206HPD Zagreb-Matica, ZagrebJUŽNI VELEBIT63:00Pregled 
SALJEV KUK208PD Sveti Rok, Sv. NedeljaJUŽNI VELEBIT0.50:20Pregled 
KRIŽAC-ŠUGARSKA DULIBA209PD Sveti Rok, Sv. NedeljaJUŽNI VELEBIT64:30Pregled 
BUKOVA DRAGA210HPD Zagreb-Matica, ZagrebJUŽNI VELEBIT0.70:20Pregled 
VELIKI STOLAC211PK Ivanec, IvanecJUŽNI VELEBIT1.41:00Pregled 
JELOVA RUJA – ŠUGARSKA DULIBA212PK Ivanec, IvanecJUŽNI VELEBIT6.72:30Pregled 
BRUŠANE-VISOČICA301HPD Visočica, GospićJUŽNI VELEBIT15.15:00Pregled 
JELOVA RUJA – JANDRINA POLJANA303HPD Visočica, GospićJUŽNI VELEBIT4.72:00Pregled 
OGLAVINOVAC-VISOČICA304HPD Visočica, GospićJUŽNI VELEBIT7.42:30Pregled 
SPOJNI PUT POD VISOČICOM305HPD Visočica, GospićJUŽNI VELEBIT1.41:00Pregled 
PANOS306PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.60:10Pregled 
STAP-ODVOJAK ZA PANOS401PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT41:45Pregled 
STAP-JELOVA RUJA403PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT4.82:00Pregled 
BRISTOVAC-SPOJ S PUTOM KRUŠČICA-STAP405PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT2.71:15Pregled 
KRUŠČICA-STAP406PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT104:30Pregled 
LJUBOTIĆ-STAP (KRATICA)407PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.31:30Pregled 
DEBELI KUK ISTOČNI PUT408PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.50:45Pregled 
DEBELI KUK JUŽNI PUT409PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.80:45Pregled 
ĆUĆAVAC410PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.50:20Pregled 
KAPELICA NA STAPU411PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.30:15Pregled 
STAP-ČANJKOVE NJIVICE413PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT2.51:00Pregled 
STAP-VELIKO RUJNO414PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT125:00Pregled 
VODENI DOLAC415PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.50:15Pregled 
KAMENA GALERIJA-KRUŽNI PUT417PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.11:15Pregled 
ŠPILJA VRTLINA-KRUŽNI PUT418PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.20:45Pregled 
ŠIBULJINA-MALO RUJNO501PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT5.84:00Pregled 
ADŽIĆI-RUJNO (ANTINA STAZA)502HPD Visočica, GospićJUŽNI VELEBIT3.31:45Pregled 
ČAVIĆI-VELIKO RUJNO503NEPOZNATO,JUŽNI VELEBIT8.74:00Pregled 
MILOVCI-VELIKO RUJNO504NEPOZNATO,JUŽNI VELEBIT6.43:45Pregled 
RUJNO-OGLAVINOVAC505PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT4.91:50Pregled 
VAGANAC-BOJINAC601PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.81:45Pregled 
BOJINAC,PREKO KATIĆA GLAVICE602PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.80:30Pregled 
BOJINAC, PREKO VELIKOG DOLCA603PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.51:00Pregled 
BOJINAČKI PUT-KRUŽNI604PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT21:15Pregled 
JEZERCE605PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.20:05Pregled 
BOJIN KUK, GREBEN606PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.81:00Pregled 
VELIKO RUJNO-STRUGE607PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT5.72:30Pregled 
V.PAKLENICA-VELIKO RUJNO608PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT62:30Pregled 
MALI VAGANAC,SPOJNI PUT609PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.70:15Pregled 
GOLIĆ-STRAŽBENICA610PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT41:45Pregled 
OGLAVINOVAC-STRUGE701PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT4.52:00Pregled 
STRUGE-VAGANSKI VRH702PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT4.11:45Pregled 
BUKOVA STAZA703PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.33:30Pregled 
LIPA STAZA706PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT4.14:00Pregled 
ZORANIČEV VRH708PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.60:20Pregled 
VAGANSKI VRH-SVETO BRDO709NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT7.83:30Pregled 
BABIN KUK710PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.80:45Pregled 
LIBURNIJA711PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.90:50Pregled 
BRUNDO712PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.90:25Pregled 
BADANJ714NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT1.20:50Pregled 
BUNOVAC-IZVOR MARASOVAC715NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT7.23:00Pregled 
KANJON VELIKA PAKLENICA801NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT8.23:15Pregled 
V.PAKLENICA-TOMIĆI802NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT1.61:00Pregled 
STARIGRAD-SPOJ S PUTOM RAMIĆI/VIDAKOV KUK803PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT42:45Pregled 
ANIĆA KUK, ISTOČNI PRILAZ805PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.71:45Pregled 
MANITA PEĆ806NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT1.81:15Pregled 
MANITA PEĆ-VIDAKOV KUK807PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.81:15Pregled 
RAMIĆI-VIDAKOV KUK808PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.70:45Pregled 
KANJON VELIKA PAKLENICA-JURLINE809PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.31:15Pregled 
JURLINE-ANIĆA KUK810PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.70:45Pregled 
VELIKI VITRENIK811PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.50:30Pregled 
MALI VITRENIK812PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.30:45Pregled 
ZAVITRENIK813PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.80:20Pregled 
ŠKILJIĆI-JURASOVA GLAVICA (SPOJNI PUT)814PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT0.50:15Pregled 
KANJON VELIKA PAKLENICA-CRNI VRH815PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.32:15Pregled 
DOM PAKLENICA-JURLINE816PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.91:30Pregled 
MARASOVIĆI-KOSIRICA818PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT2.81:00Pregled 
DOM U V.PAKLENICI-STRAŽBENICA819PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.72:15Pregled 
DOM U V.PAKLENICI-MALI MOZAK UZ BEZIMENJAČU820PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.81:00Pregled 
DOM U V.PAKLENICI-KRAJNI BRIG821PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT3.82:15Pregled 
DOM U V.PAKLENICI-VLAŠKI GRAD822PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT7.73:30Pregled 
SAMARĐINOVAC-VELIKA MOČILA (SPOJNI PUT)823NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT0.90:30Pregled 
VELIKA MOČILA-CRNI VRH824PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT1.30:50Pregled 
MALA PAKLENICA-MARTINOVO MIRILO825PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT10.44:15Pregled 
JURLINE-VELIKA MOČILA,PORED VLAKE826PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT2.10:45Pregled 
JUKIĆI-LEKINE NJIVE828PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT52:20Pregled 
RAZVRŠJE-ANIĆA KUK829PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT21:00Pregled 
BUNOVAC-ČIČINA DOLINA901NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT3.91:45Pregled 
IVINE VODICE-ČIČINA DOLINA902NP Paklenica, Starigrad-PaklenicaJUŽNI VELEBIT1.21:10Pregled 
VLAŠKI GRAD-GREBENSKO SEDLO903PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT10:40Pregled 
MODRIČ-VLAŠKI GRAD904PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT10.25:00Pregled 
LIBINJSKA LOKVA-LIBINJSKA KOSA906PD Belveder, Biograd na MoruJUŽNI VELEBIT31:15Pregled 
VELIKO LIBINJE-DUŠICE908PD Belveder, Biograd na MoruJUŽNI VELEBIT3.41:40Pregled 
DUŠICE-SVETO BRDO909PD Belveder, Biograd na MoruJUŽNI VELEBIT2.51:30Pregled 
MALA PAKLENICA-KNEŽEVIĆI910PD Paklenica, ZadarJUŽNI VELEBIT2.51:00Pregled 
MALI ALAN-DUŠICE1001PD Belveder, Biograd na MoruJUŽNI VELEBIT7.63:00Pregled 
KRČ-LIŠĆANI BUNAR1002PD Željezničar, GospićJUŽNI VELEBIT72:30Pregled 
LIBINJSKA KOSA-ALANAC1003PD Belveder, Biograd na MoruJUŽNI VELEBIT6.72:30Pregled 
TULOVE GREDE1004PD Belveder, Biograd na MoruJUŽNI VELEBIT10:40Pregled 
PREZID-CRNOPAC1101HPD Mala Rava, RavaJUŽNI VELEBIT3.22:00Pregled 
ODVOJAK IZNAD PREZIDA-SKLONIŠTE NA CRNOPCU1102HPD Mala Rava, RavaJUŽNI VELEBIT1.91:20Pregled 
CESTA (Gračac -Obrovac) -MALI CRNOPAC1103HPD Mala Rava, RavaJUŽNI VELEBIT6.32:30Pregled 
KITA GAĆEŠINA1104HPD Mala Rava, RavaJUŽNI VELEBIT2.21:15Pregled 
PUT MALOG PRINCA1105HPD Mala Rava, RavaJUŽNI VELEBIT2.52:00Pregled 
ORLOV KAMEN1106HPD Mala Rava, RavaJUŽNI VELEBIT0.50:15Pregled 
TREMZINA1201HPD Crnopac, GračacJUŽNI VELEBIT5.61:50Pregled 
KRUPA: MANASTIR-KUĆA VESELINOVIĆA1301HPD Pliva, ZagrebJUŽNI VELEBIT3.51:30Pregled 
KRUPA: KUĆA VESELINOVIĆA-RAVNI GOLUBIĆ1302HPD Pliva, ZagrebJUŽNI VELEBIT7.62:30Pregled 
KRUPA: KUDIN MOST-DRAČENJEVA1303HPD Pliva, ZagrebJUŽNI VELEBIT1.60:40Pregled 
KRUPA: KUĆA VESELINOVIĆA-ŠKOLA1304HPD Pliva, ZagrebJUŽNI VELEBIT1.30:30Pregled 
KRUPA: KUDIN MOST_KRNJEZA1305HPD Pliva, ZagrebJUŽNI VELEBIT0.520Pregled 
POŠTAK1HPD Kamenar, ŠibenikLIKA52:30Pregled 
KREMEN2HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariLIKA602:30Pregled 
OZEBLIN3PD Ozeblin, UdbinaLIKA8.902:45Pregled 
KORENICA-STARI GRAD MRSINJ401PD Mrsinj, KorenicaLIKA2.501:20Pregled 
KRBAVICA-STARI GRAD MRSINJ402PD Mrsinj, KorenicaLIKA103:30Pregled 
NIKINA PLASA403PD Mrsinj, KorenicaLIKA1.60:30Pregled 
SNJEŽNICA404PD Mrsinj, KorenicaLIKA0.50:10Pregled 
ZIR7PD Željezničar, GospićLIKA1.801:00Pregled 
OŠTRA8PD Željezničar, GospićLIKA10:45Pregled 
OSTROVICA9PD Željezničar, GospićLIKA1.50:50Pregled 
GODAČA10PD Industrogradnja, ZagrebLIKA7.43:00Pregled 
MARKOVIĆ RUDINE11PD Gromovača, OtočacLIKA6.12:30Pregled 
STARO BRINJE1201PD Škamnica, BrinjeLIKA7.42:10Pregled 
KRČMAR14PD Željezničar, GospićLIKA1.20:50Pregled 
RISOVAC15PD Željezničar, GospićLIKA2.51:15Pregled 
METLAČA16PD Željezničar, GospićLIKA0.90:45Pregled 
VRBNIK – MALI HLAM101PD Obzova, NjiviceJADRANSKI OTOCI SJEVER5.62:00Pregled 
TRESKAVAC – MALI HLAM102PD Obzova, NjiviceJADRANSKI OTOCI SJEVER31:15Pregled 
TRESKAVAC – OBZOVA103PD Obzova, NjiviceJADRANSKI OTOCI SJEVER5.21:30Pregled 
PUNAT – OBZOVA104PD Obzova, NjiviceJADRANSKI OTOCI SJEVER4.31:30Pregled 
LOKVA KALJUŽINA – VELA LOKVA – OBZOVA105PD Obzova, NjiviceJADRANSKI OTOCI SJEVER2.50:45Pregled 
OBZOVA IZ STARE BAŠKE106PD Obzova, NjiviceJADRANSKI OTOCI SJEVER5.32:30Pregled 
TRAMUNTANA, POROZINA – RT JABLANAC200PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER83:00Pregled 
TRAMUNTANA, BELI IZ PRAVCA POROZIME201PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER6.82:40Pregled 
TRAMUNTANA, POROZINA – DRAGOZETIĆI202PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER4.81:40Pregled 
TRAMUNTANA, HALM203PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER0.60:20Pregled 
TRAMUNTANA, PRIJEČENJE IZMEĐU MALOG I VELOG VRHA204PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER3.41:00Pregled 
TRAMUNTANA, GOLI205PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER10:30Pregled 
SIS210PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER1.10:50Pregled 
TELEVRINA IZ OSORA, DIREKTNO300PK Osorščica, Mali LošinjJADRANSKI OTOCI SJEVER5.83:00Pregled 
TELEVRINA OD SV. MIKULE I ŠPILJA SV. GAUDENTA301PK Osorščica, Mali LošinjJADRANSKI OTOCI SJEVER1.50:40Pregled 
PL. DOM SV. GAUDENT302PK Osorščica, Mali LošinjJADRANSKI OTOCI SJEVER1.80:50Pregled 
SV. MIKULA IZ NEREZINA, DIREKTNO310PK Osorščica, Mali LošinjJADRANSKI OTOCI SJEVER3.42:00Pregled 
SV. MIKULA IZ NEREZINA, PREKO POČIVALICA311PK Osorščica, Mali LošinjJADRANSKI OTOCI SJEVER4.12:15Pregled 
KAMENJAK IZ RABA400PD Kamenjak, RabJADRANSKI OTOCI SJEVER4.41:30Pregled 
SUPETARSKA DRAGA-LOPAR (Premužićeva staza)401PD Kamenjak, RabJADRANSKI OTOCI SJEVER5.71:30Pregled 
KAMENJAK OD VELE DRAGE402PD Kamenjak, RabJADRANSKI OTOCI SJEVER52:30Pregled 
KAMENJAK OD UVALE MIŠNJAK403PD Kamenjak, RabJADRANSKI OTOCI SJEVER11.66:00Pregled 
BANJOL – SV. DAMJAN – SREDNJAK405PD Kamenjak, RabJADRANSKI OTOCI SJEVER2.61:00Pregled 
BARBAT – PANTUNJA – U. VADIŠKALA406PD Kamenjak, RabJADRANSKI OTOCI SJEVER3.61:15Pregled 
SV. VID IZ KOLANA501PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER3.41:15Pregled 
SV. VID, PRILAZ IZ ŠIMUNI502PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER2.10:40Pregled 
SV. VID IZ DUBRAVE503PD Kamenjak, RijekaJADRANSKI OTOCI SJEVER0.91:15Pregled 
UGLJAN (ŠĆAH) IZ SELA TURKIJA101PD Belveder, Biograd na MoruJADRANSKI OTOCI JUG3.501:15Pregled 
PAŠMAN (VELIKI BOKOLJ)201PD Belveder, Biograd na MoruJADRANSKI OTOCI JUG2.500:45Pregled 
DUGI OTOK (ORLJAK)301PD Babulj, BibinjeJADRANSKI OTOCI JUG201:10Pregled 
DUGI OTOK (STRAŠNA PEĆ)302PD Babulj, BibinjeJADRANSKI OTOCI JUG0.700:30Pregled 
GORNJE SELO-VELA STRAŽA (ŠOLTA)4HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUG20:45Pregled 
SUPETAR – NEREŽIŠĆE (BRAČ)501NEPOZNATO,JADRANSKI OTOCI JUGPregled 
PUSTINJAČKI SAMOSTAN BLACA – DRAGE VODE – NEREŽIŠĆE (BRAČ)502NEPOZNATO,JADRANSKI OTOCI JUGPregled 
PUSTINJAČKI SAMOSTAN BLACA-OBRŠJE-NEREŽIŠĆE (BRAČ)503HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUGPregled 
NEREŽIŠĆE-VIDOVA GORA (BRAČ)504HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUGPregled 
SPOJNI PUT: 3 I 4 (BRAČ)505HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariJADRANSKI OTOCI JUGPregled 
DOL – SV. NIKOLA (HVAR)601HPD Stanko Kempny, ZagrebJADRANSKI OTOCI JUGPregled 
VRBANJ – SV. NIKOLA (HVAR)602HPD Stanko Kempny, ZagrebJADRANSKI OTOCI JUG02:30Pregled 
SV. NEDJELJA-SV. NIKOLA (HVAR)603HPD Stanko Kempny, ZagrebJADRANSKI OTOCI JUGPregled 
KOMIŽA – HUM – VIS (otok Vis)701HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG11.44Pregled 
KOMIŽA – OKLJUČNA – VIS (otok Vis)702HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG13.504:30Pregled 
KOMIŽA -DRAGODID – KOMIŽA (otok Vis)703HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG7.33Pregled 
VIS-BRATOSAVAC-LOKVICA (otok Vis)704HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG4.201:30Pregled 
VIS – ZALO DOLAC (otok Vis)705HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG3.601:15Pregled 
KOMIŽA-SV.MIHOVIL-(X) S 1-KOD SENOVA DOLCA (otok Vis)706HPD Hum, VisJADRANSKI OTOCI JUG401:15Pregled 
MALA KAPJA-KOM (KORČULA)801NEPOZNATO,JADRANSKI OTOCI JUG2.31:15Pregled 
VELA LUKA – HUM802HPD Mareta, Vela LukaJADRANSKI OTOCI JUG31:15Pregled 
SOZANJ (LASTOVO)901HPD Spivnik, BlatoJADRANSKI OTOCI JUG00:20Pregled 
BABINO POLJE-VELIKI GRAD (MLJET)1001PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG1.601:00Pregled 
SOBRA-MONTOKUC-POMENA (MLJET)1002PD Mljet, GoveđariJADRANSKI OTOCI JUG00:00Pregled 
VRPOLJE (GUGE) – PL. KUĆA BREZOVAC101HPD Dinara, KninDINARA14.504:15Pregled 
BREZOVAC-DINARA102HPD Dinara, KninDINARA5.302:30Pregled 
PODINARJE – BREZOVAC103HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDINARA702:30Pregled 
PODINARJE – SAMAR104HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDINARA6.902:45Pregled 
GLAVAŠ – DINARA105HPD Sinjal 1831, KijevoDINARA105:00Pregled 
UNIŠTA – DONJE TORINE106HPD Sinjal 1831, KijevoDINARA63:30Pregled 
BREZOVAC – BADANJ107HPD Dinara, KninDINARA100:50Pregled 
SIVERIĆ-PLANINARSKI DOM201PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA5.71:30Pregled 
PLANINARSKI DOM-VRH PROMINE202PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA2.11:00Pregled 
DRNIŠ-ČELINKA203PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA61:50Pregled 
LIŠNJAK-DOM204PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA3.51:15Pregled 
VRH PROMINE IZ SELA BUHE205PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA6.12:45Pregled 
VRH PROMINE IZ SELA UZDOLJE206PD Promina, DrnišDALMATINSKA ZAGORA4.12:00Pregled 
ZELOVO-ORLOVE STINE-KAPETANOVIĆA STAJA-SVILAJA301PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA1103:30Pregled 
OGORJE-KAPETANOVIĆA STAJE302PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA9.32:30Pregled 
DOM-ORLOVE STINE(vrh)-DOM305PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA200:40Pregled 
VRTAČA MAČKOVAC306PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA100:20Pregled 
DONJA KORITA-GLAVAŠ PREKO ŽLABINE402PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA4.32:30Pregled 
VOŠTANE – SKLONIŠTE SV. MIHOVIL406PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA41:15Pregled 
TOVARNICA407PD Jelinak, TriljDALMATINSKA ZAGORA3.41:30Pregled 
DONJA KORITA-GLAVAŠ UZ BLACA408PD Kamešnica, Otok DalmatinskiDALMATINSKA ZAGORA42:15Pregled 
KOZJAK, KIJEVSKI BAT501HPD Sinjal 1831, KijevoDALMATINSKA ZAGORA5.72:15Pregled 
MATOKIT IZ RAVČE601PD Šumar, ZagrebDALMATINSKA ZAGORA52:45Pregled 
MATOKIT IZ VRGORCA602PD Šumar, ZagrebDALMATINSKA ZAGORA52:45Pregled 
VISOKA701PD Svilaja, SinjDALMATINSKA ZAGORA31:30Pregled 
KLIS GRLO-DEBELO BRDO101PK Split, SplitMOSOR4.22:30Pregled 
IZVOR JADRA-DEBELO BRDO102PK Split, SplitMOSOR6.94:30Pregled 
KOLUDAR-ŽRNOVNIČKA DRAGA103HPD Mosor, SplitMOSOR2.31:00Pregled 
ŽRNOVNICA-VISOKO BRDO104HPD Mosor, SplitMOSOR4.33:00Pregled 
AMIŽIĆI-ŽRNOVNIČKA DRAGA105HPD Mosor, SplitMOSOR2.41:15Pregled 
ŽRNOVNICA – PL.K. LUGARNICA106HPD Mosor, SplitMOSOR4.62:30Pregled 
GORNJE SITNO – LUGARNICA107HPD Mosor, SplitMOSOR3.71:45Pregled 
DUGOPOLJE – GREBEN VISOKOG BRDA108HPD Ljubljan – Dugopolje, DugopoljeMOSOR5.82:45Pregled 
LOLIĆI – PL. D. UMBERTO GIROMETTA109HPD Mosor, SplitMOSOR2.91:15Pregled 
SPOJNI PUT: 107 I 111110HPD Mosor, SplitMOSOR1.60:45Pregled 
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – LJUBLJAN111HPD Mosor, SplitMOSOR2.61:30Pregled 
GORNJE SITNO – PL.D. UMBERTO GIROMETTA112HPD Mosor, SplitMOSOR1.90:50Pregled 
SPOJNI PUT: 107 I 111113HPD Mosor, SplitMOSOR1.50:50Pregled 
GORNJE SITNO-PL.D. UMBERTO GIROMETTA115HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:00Pregled 
GORNJE SITNO – VELIKI KABAL116HPD Mosor, SplitMOSOR2.82:45Pregled 
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – VICKOV STUP117HPD Mosor, SplitMOSOR1.51:45Pregled 
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – GREBEN118HPD Mosor, SplitMOSOR1.11:00Pregled 
LJUČEVA GLAVA – VELIKA GAJNA119HPD Mosor, SplitMOSOR1.50:45Pregled 
PL.D. UMBERTO GIROMETTA-SEDLO POD VRHOM VELIM120HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:15Pregled 
RADIČIĆI – KONTEJNER121HPD Mosor, SplitMOSOR2.21:30Pregled 
ČOTIĆI-TEPLA POLA-SEDLO POD VRHOM SV. JURE (KOZIK)122HPD Mosor, SplitMOSOR2.92:30Pregled 
DUBOKO PRODO – SV. JURE (KOZIK)123HPD Mosor, SplitMOSOR22:00Pregled 
GATA-SV. JURE (KOZIK)124HPD Mosor, SplitMOSOR2.93:00Pregled 
VRANJAČA – VICKOV STUP125PK Split, SplitMOSOR5.763 sataPregled 
JABUKOVAC-GREBEN MOSORA126HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:50Pregled 
DONJI DOLAC-KONTEJNER127HPD Mosor, SplitMOSOR3.52:00Pregled 
SPOJNI PUT 120 I 133128HPD Mosor, SplitMOSOR0.60:15Pregled 
PL. KUĆA LUGARNICA-DEBELO BRDO129HPD Mosor, SplitMOSOR2.11:15Pregled 
ŽRNOVNIČKA DRAGA-PL. KUĆA LUGARNICA130HPD Mosor, SplitMOSOR2.31:00Pregled 
DEBELO BRDO-LJUBLJAN131HPD Mosor, SplitMOSOR4.12:00Pregled 
LJUBLJAN-VELIKI KABAL132HPD Mosor, SplitMOSOR3.11:20Pregled 
SV. JURE (KOZIK)-VELIKI KABAL133HPD Mosor, SplitMOSOR6.93:30Pregled 
SPOJNI PUT: 104 I 105134HPD Mosor, SplitMOSOR0.20:05Pregled 
KUČINE-SPOJ SA 102135HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:30Pregled 
SPOJNI PUT: 106 I 107136HPD Mosor, SplitMOSOR0.50:15Pregled 
BALIĆI-DEBELO BRDO137HPD Ljubljan – Dugopolje, DugopoljeMOSOR3.62:00Pregled 
PL.K. LUGARNICA-PRIJEVOJ RASNICA138HPD Mosor, SplitMOSOR0.560:20Pregled 
SPOJNI PUT: 106 I 109139HPD Mosor, SplitMOSOR0.650:40Pregled 
ODVOJAK OD 112-DOM UMBERTO GIROMETTA142HPD Mosor, SplitMOSOR0.70:15Pregled 
KRIŽANI-LJUBLJAN143HPD Ljubljan – Dugopolje, DugopoljeMOSOR4.73:00Pregled 
SPOJNI PUT SA 121145HPD Mosor, SplitMOSOR1.10:30Pregled 
SPOJ NA 129-KUNJEVOD146HPD Mosor, SplitMOSOR0.350:20Pregled 
STOMBRATE – STOMORIJA202HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA4.31:30Pregled 
GREBINE – PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO203HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.71:00Pregled 
SELO RADUN – CRKVA SV. JURE204HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.50:15Pregled 
PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO – PL. VRH DEBELIĆ205HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.60:30Pregled 
CESTA ZA MALAČKU – GREBINE206HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.71:00Pregled 
VRANJICKI GAJ – VRH ŠKRABUTINA207PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA10:45Pregled 
KAŠTEL STARI Ž.P. – PL.SKL. LIMENKA209HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA5.32:30Pregled 
MARIĆA STAJE – VRATA211HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.20:50Pregled 
PEJŠIN PUT212HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.20:50Pregled 
PL.K. POD KOLUDROM – SV. MIHOVIL214HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.70:15Pregled 
Ž.P. KAŠTEL STARI – MALAČKA215HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.41:10Pregled 
KAŠTEL KAMBELOVAC – PL.SKL. ORLOVO GNIJEZDO216HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA4.63:00Pregled 
PL. K. POD KOLUDROM – VRH DEBELIĆ218HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.11:30Pregled 
CRKVA GOSPA NA HLADI – PL.D. PUTALJ – SV. LUKA222HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.42:15Pregled 
SUČURAČKI GAJ – GREBEN KOZJAKA NAD KLINI223HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.31:30Pregled 
SUČURAČKI GAJ – SV. JURAJ – Pl. DOM PUTALJ224HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:40Pregled 
Pl. DOM PUTALJ – POD KLINI225HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.30:30Pregled 
GOSPA NA HLADI – VRANJICKI GAJ226HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.21:30Pregled 
MARIĆA STAJE – DRAŽEV DOLAC – GREBEN KOZJAKA227HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.41:00Pregled 
SPLITOV KLINČANI PUT228PK Split, SplitKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.80:45Pregled 
CESTA OD BOBANI – BOBANOVA GREDA229PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:20Pregled 
BOBANI – ODŽIĆI231PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:30Pregled 
KLIS MEGDAN – MARKEZINA GREDA233PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA11:00Pregled 
NINČEVIĆI – SKALICE – SV. JURAJ234PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.62:30Pregled 
LABIN – LABINŠTICA235HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.21:10Pregled 
LABIN – CRNI KRUG236HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA5.62:15Pregled 
MALAČKA – CRNI KRUG237HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel StariKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.41:10Pregled 
MALAČKA – BIRANJ238PK Split, SplitKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.30:45Pregled 
GOSPA LURDSKA – BIRANJ – SV. IVAN239HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.32:00Pregled 
VRATA (IZNAD PL.D. PUTALJ) – VRATA (ŠKRABUTINA)240HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA3.11:00Pregled 
BOBANI – SV. JURAJ241PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.61:20Pregled 
BLACA – VRATA (ŠKRABUTINA)242PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.31:00Pregled 
RUPOTINE – SV. JURAJ243PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.51:00Pregled 
RUPOTINE – CRVENE GREDE – SV. JURAJ244PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.11:45Pregled 
VOLJAK – VRANJICKI GAJ245PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.81.0Pregled 
KLIS GRLO – MARKEZINA GREDA246PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.71:00Pregled 
ODŽIĆI – MARKEZINA GREDA247PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.70:20Pregled 
KLIS MEGDAN – ODŽIĆI248PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:45Pregled 
ODŽIĆI – BOBANOVA GREDA – UMAC249PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA2.41:00Pregled 
PL.D. PUTALJ – SV. LUKA250HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.31:00Pregled 
VRATA – SV. LUKA251HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.90:20Pregled 
GOSPA NA HLADI – Pl.D. PUTALJ252HPD Kozjak, Kaštel SućuracKOZJAK IZNAD KAŠTELA21:10Pregled 
RUPOTINA – VOLJAK253PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.70:30Pregled 
KLIS MEGDAN – BOBANI254PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.10:20Pregled 
SOLINSKA STRANA – SPLITOV KLINČANI PUT255PK Split, SplitKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.50:15Pregled 
PL. KUĆA POD KOLUDROM – PL. SKL. ORLOVO GNIJEZDO256HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.71:00Pregled 
SPOJNI PUT: 216 I 218257HPD Ante Bedalov, Kaštel KambelovacKOZJAK IZNAD KAŠTELA0.80:30Pregled 
VRATA (ŠKRABUTINA) – SV. JURAJ261PD Sveti Jure, SolinKOZJAK IZNAD KAŠTELA1.91:00Pregled 
ORLOVAČA301HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA11.34:00Pregled 
KRTOLIN302HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA103:15Pregled 
TRTAR IZ MRNDŽINE DRAGE303HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA2.81:00Pregled 
DEBELJAK304HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA0:00Pregled 
DIONICA PUTA “ANTE FRUA”305HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA2.50:50Pregled 
PROTEGE-ORLOVAČA306HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDALMACIJA2.51:00Pregled 
ĆIĆO-GREDE-ORLOVAČA307HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA2.31:00Pregled 
ORLICE-BORAJA401HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA5.91:45Pregled 
Selo Boraja-vrh Boraja402HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA2.11:00Pregled 
ORLICE403HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA4.21:45Pregled 
VILAJA501HPD Kamenar, ŠibenikDALMACIJA2.21:00Pregled 
JAREBINJAK-LENIK502HPK Sveti Mihovil, ŠibenikDALMACIJA31:30Pregled 
OMIŠ-KULA601PD Imber, OmišDALMACIJA5.53:00Pregled 
PLANOVA-FORTICA602PD Imber, OmišDALMACIJA11:15Pregled 
OMIŠKA LUKA-ČEČUCI603PD Imber, OmišDALMACIJA21:00Pregled 
PODAŠPILJE – PL.SKL. LUDA KUĆA604PD Imber, OmišDALMACIJA3.52:30Pregled 
LOKVA – JANEŠEVO SKLONIŠTE605PD Imber, OmišDALMACIJA3.52:15Pregled 
KRUŽNA STAZA KANJON607PD Imber, OmišDALMACIJA146Pregled 
SRINJINE-STROŽANAC801PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
SRINJINE-SV. MARTIN802PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
ČVRČIĆI-SV. MARTIN803PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
PODUME-KRILO804PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
DOČINE-KRUG805PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
NAKLICE-STOMORICA-OMIŠ806PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
NEKLICE-OMIŠ807PD Imber, OmišDALMACIJA00:00Pregled 
ČMILJE-SOKOLIĆ902NEPOZNATO,DALMACIJA00:00Pregled 
VIŠNJICA-SOKOLIĆ903NEPOZNATO,DALMACIJA02:30Pregled 
METKOVIĆ-MARIN VIJENAC904PD Sveti Ilija, OrebićDALMACIJA01:30Pregled 
BABINA GOMILA1001PD Šumar, ZagrebDALMACIJA4.32:00Pregled 
VRANA11PD Belveder, Biograd na MoruDALMACIJA7.83:30Pregled 
ČIKEŠI-GRLJAK2HPD Imotski, ImotskiBIOKOVO53:30Pregled 
BAST-VODA MIJACI3NEPOZNATO,BIOKOVOPregled 
ŠUTE – SEDLO VRACA4HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO4.653:30Pregled 
DEDIĆI – VRH SV. ILIJA5HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO4.324:00Pregled 
BAST – OSIČINE6SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
VELIKO BRDO-SEDLO MOTIKA7HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
VELIKI ŠIBENIK-MALI ŠIBENIK8HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
BOROVAC-PL.K. NA LOKVI9HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
DRVENIK-SOKOLIĆ901PD Šumar, ZagrebDALMACIJA53:00Pregled 
SPOJNI PUT PREKO ŠTROPCA NA SV. JURU10HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
MAKARSKA-PL.K. NA LOKVI11HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
BRZICE – PL.K. NA LOKVI12HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO7.895:00Pregled 
MILIĆI – VRH SV. JURE13HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO54:00Pregled 
TURIJA – VRH SV. JURE14HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO5.34:00Pregled 
TURIĆI – ČULIJA15HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO3.43:00Pregled 
TAKALO – VRH SV. ROKO16HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO4.254:00Pregled 
ROGLIĆI – ČULIJA17HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO2.32:00Pregled 
BLAGOVA – LAĐENA18HPD Sveti Jure, ZagvozdBIOKOVO5.34:30Pregled 
RAŠČANE – MANASTIRINA19HPD Čubrijan, Rašćane, Grad VrgoracBIOKOVOPregled 
RAŠČANE – STRUŽINE20HPD Čubrijan, Rašćane, Grad VrgoracBIOKOVOPregled 
RAVNA VLAŠKA-KIMET21SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
MAKARSKA-PL.DOM VOŠAC22SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
KOTIŠINA-ŠKRBINA23SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
TUČEPI-CRVENE STINE-BIOKOVSKA CESTA24NEPOZNATO,BIOKOVOPregled 
TUČEPI-SRIDA SELA-BIOKOVSKA CESTA25HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
BAŠKA VODA-KOTIŠINA26HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
PODGORA-PRIJEVOJ STAZA27NEPOZNATO,BIOKOVOPregled 
GORNJA BRELA-BUKOVAČKA DRAGA28PD Pozjata, BrelaBIOKOVOPregled 
GORNJA BRELA-SV. NIKOLA29PD Pozjata, BrelaBIOKOVOPregled 
DONJA BRELA-SOKOLOVE STAJE30PD Pozjata, BrelaBIOKOVOPregled 
ŽIVOGOŠĆE-GREBEN RILIĆA31HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
ZAOSTROG-GREBEN RILIĆA32HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
GRADAC-GREBEN RILIĆA33HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
MILJAČIĆI-GREBEN RILIĆA34HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
SPOJNI PUT: TOPIĆI – (x) s 335NEPOZNATO,BIOKOVOPregled 
OŠTRI UMAC-L.K. OSIČINE36SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
SPOJNI PUT: 6 i 3637SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
MILETIN BOR-PREDJEL STUP38HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
SPOJNI PUT: 23 i 5439SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
SPOJNI PUT: 23 i 2440SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
SPOJNI PUT: 24 i 2541SAK Ekstrem, MakarskaBIOKOVOPregled 
SPOJNI PUT: 38 i 1K42HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
ZAVETERJE-MILETNJAK50HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVO5.923:30Pregled 
MILETNJAK-SVETI ILIJA51HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
KUĆA NA LOKVI-SVETI ILIJA52HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
DOM VOŠAC-KUĆA NA LOKVI53HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
LAĐENA-VOŠAC54HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
LAĐENA-PRIJEVOJ STAZA55HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
ŠOŠIĆI-PRIJEVOJ STAZA56HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
ŠOŠIĆI-VELIKA KAPELA57HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
BRIKVA-SVETI ILIJA58HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
PLOČE-SVETI ILIJA59HPD Biokovo, MakarskaBIOKOVOPregled 
OREBIĆ – URKUNIĆI – SV. ILIJA101PD Sveti Ilija, OrebićDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
OREBIĆ – BILOPOLJE – ŠUM.K. POD SV. ILIJA102PD Sveti Ilija, OrebićDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
GORNJE NAKOVANE – X S 2103PD Sveti Ilija, OrebićDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
KUČIŠTE – X S 2104PD Sveti Ilija, OrebićDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
ŽULJANA – SV. IVAN105HPD Dubrovnik, DubrovnikDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
PUTNIKOVIĆI – SV. IVAN106HPD Dubrovnik, DubrovnikDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
MIHANIĆI – ILIJIN VRH201HPD Dubrovnik, DubrovnikDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
ORAŠAC – SPASOVO BRDO301HPD Dubrovnik, DubrovnikDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
OBOD – STRAŽIŠĆE401HPD Dubrovnik, DubrovnikDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 
JASENICE – STRAŽIŠĆE402HPD Dubrovnik, DubrovnikDUBROVAČKO PODRUČJEPregled 

Propustili ste


Notice: Funkcija WP_Object_Cache::add je neispravno pozvan. Ključ predmemorije ne smije biti prazan niz. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 6.1.0.) in /home/tvrtke/pd-naftaplin.hr/wp-includes/functions.php on line 6031