;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;background-color:rgb(255,255,255)”>

Najavljujemo predavanje Mljetska planinarska obilaznica.

Otok Mljet.

Geologija, biljni i životinjski svijet.

 

Predavanje će se održati u utorak, 27.3.2018. u prostorijama:

Pd Naftaplin, Martićeva u 20 sati. 

Predavač: Marin Perković, kustos NP MljetShare

By